Zoek op de website

Uw vondsten over de Kerstvloed van 1717

In 2017 besteden we extra aandacht aan de Kerstvloed van 1717. Er zijn al veel eigentijdse bronnen bekend, maar zo nu en dan ontdekken we toch nog ergens een vermelding van de Kerstvloed of de gevolgen ervan. Hier presenteren we de vondsten, geordend op dorp of streek.

Bent u in uw archiefonderzoek een vermelding van de Kerstvloed tegengekomen? Wij nemen het graag op in deze lijst!
Stuur ons een e-mail met het toegangnummer, het inventarisnummer en zo mogelijk een paginanummer. Of neem een link naar het betreffende archiefstuk op in de e-mail.

Bekijk hier de lijst van secundaire literatuur over de Kerstvloed van 1717.

Lees hier hoe u nog meer kunt bijdragen aan het project.


Archiefbronnen

Voor een overzicht van bronnen over de Kerstvloed in het archief van Gedeputeerde Staten, zie Tonko Ufkes, "De Kerstvloed van 1717: oorzaken en gevolgen van een natuurramp" (doctoraalscriptie RUG 1984) op p. 110-114.


Oosternieland

Uit het Doop- en trouwboek van Oosternieland (toegangnr. 124, inv.nr. 354, fol. 63 verso):

[in de marge:] Anno 1718 Januari 104de bij watervloed op 't hoy geboren

Den 1 Januari op nieuwjaarsdag 1718 is alhijr gedoopt
de soon van Hindrick Claessen, en Anje Aljes
Egtelieden te Garshuisen, zijnde dese vrouw in de kraam
bevallen in haar vaders huis Alje Jans Smid en Ouderling
alhijr, en met het schip in deze watervloed alhijr gebragt,
welke is genaamd Alje

[in de marge:] Dito 105de 

Den 16 januari 1718 is alhijr gedoopt de soon van Pieter Lujes
en Grietien Arends, zijnde verlost in de watervloed op het hoeij
en is genaamd Jacob Pieters

Met dank aan: Dhr. Bultena.

Uitsnede uit het doop- en trouwboek Oosternieland, 1651-1811 (124-354, fol. 63v). Uitsnede uit het doop- en trouwboek Oosternieland, 1651-1811 (124-354, fol. 63v).