Zoek op de website

Mariska Meints

Op ’s levens tweesprong: De strategieën na verweduwing van weduwen en weduwnaars uit Adorp, 1850-1900

Mariska Meints Mariska Meints

In Groningen heb ik op zowel Bachelor- als Masterniveau Filosofie en Geschiedenis gestudeerd. Tevens ben ik op beide faculteiten als student-assistent werkzaam geweest. Naast mijn studie was ik actief lid en bestuurder van GHD Ubbo Emmius, de studievereniging van de opleiding Geschiedenis. Met deze scriptie ben ik vorig jaar cum laude afgestudeerd aan de Master-opleiding Geschiedenis Vandaag. Momenteel ben ik in Frankfurt am Main als Country Manager werkzaam bij een internationale startup onderneming. 

De RHC Groninger Archieven bevat een schat aan informatie over het alledaagse leven in het verleden. Dat leven ging lang niet altijd over rozen. Door slechte leefomstandigheden, terugkerende epidemieën en een beperkte gezondheidszorg werden veel mensen al vroeg met de dood geconfronteerd. Deze scriptie gaat over mensen die vaak op jonge leeftijd al te maken kregen met verweduwing. Het verliezen van een echtgenote kon een negentiende-eeuws gezin namelijk voor een groot probleem stellen. In tijden waarin de man des huizes doorgaans het gros van het inkomen verdiende, kon een weduwe in financiële problemen komen, en een vader die zijn vrouw verloor, moest de zorg van jonge kinderen anders organiseren. Hoe richtten deze mensen na verweduwing hun leven in?

Het onderzoek leverde tal van bijzondere verhalen op. Zo voer de jonge weduwe Johanna met haar vier kinderen naar Amerika, om haar ‘middelen van bestaan te verbeteren’, terwijl de weduwe Aaltje de kuiperij van haar overleden man kon overnemen. Sommigen gleden af in bittere armoede. Hun schrijnende verhalen vinden we nog terug in de brieven aan het burgerlijk armbestuur. Anderen slaagden erin hun eigen bakkerij of boerenbedrijf succesvol voort te zetten, al dan niet met ingehuurde hulp. Als deze scriptie echter één ding duidelijk maakt, is het de creativiteit waarmee mensen met dergelijke tegenslagen omgingen. Geen enkel verhaal is hetzelfde.

Download hier de scriptie (pdf)

De kruidenierswinkel annex café van de weduwe Bosman in Aduard. Fotograaf onbekend (818-142). De kruidenierswinkel annex café van de weduwe Bosman in Aduard. Fotograaf onbekend (818-142).