Zoek op de website

Maak geschiedenis: Vertaalslag rond Heiligerlee

Van beeldenstorm tot de hertog van Alva

Op 23 mei 2018 is het 450 jaar geleden dat de slag bij Heiligerlee plaatsvond. Ter gelegenheid daarvan duiken de Groninger Archieven in de collectie en laten tijdgenoten aan het woord die commentaar leveren op de gebeurtenissen die we allemaal uit onze schoolboekjes kennen.

Om de gebeurtenissen in perspectief te plaatsen laten we het verhaal beginnen in 1566, wanneer de beeldenstorm vanuit het zuidwesten ook Groningen bereikt. We zien de bevolking uiteenvallen in voor- en tegenstanders van de opstand en zien hoe de plaatselijke bestuurders hun positie proberen te behouden tegenover het centraal bestuur in Brussel. Er komen twee veldslagen voorbij en tot slot moeten we toezien hoe de hertog van Alva Groningen onder zijn beheer brengt. 

Slag bij Heiligerlee, 1568. Prent: F. Hogenberg, Groninger Archieven (817_10242.2) Slag bij Heiligerlee, 1568. Prent: F. Hogenberg, Groninger Archieven (817_10242.2)

De vertaalslag

Met uw hulp gaan we het verhaal vertellen rond Heiligerlee tussen 1566 en 1568. Op de website plaatsen we afbeeldingen van stukken die een deel van het verhaal verborgen houden. Met behulp van een zogenaamde transcriptietool kunnen de handgeschreven teksten worden omgezet in getypte tekst, en wordt het verhaal stukje bij beetje ontrafeld.

Iedereen die wil meeschrijven aan het verhaal over het begin van de tachtigjarige oorlog in Groningen kan zich opgeven bij de Vertaalslag rond Heiligerlee. De teksten die we gaan bekijken bevatten onder meer fragmenten van kronieken, brieven van Lodewijk van Nassau en de hertog van Alva, stukken uit de archieven van de stad Groningen en de Ommelanden en vooral ook uit de grote hoeveelheid brieven in het archief van de familie van Ewsum.

Cold case

 

In dit Maak Geschiedenis project presenteren we bovendien een cold case: Tijdens de slag bij Heiligerlee sneuvelde graaf Adolf van Nassau en sindsdien is zijn lichaam spoorloos. Welke aanwijzingen zullen we vinden over zijn laatste rustplaats?

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar vertaalslag@groningerarchieven.nl. U krijgt dan een tekst toegewezen en instructiemateriaal om met het transcriberen te kunnen beginnen.