818_18744_cr_zoutkamp.jpg

Eelde, Groote Veen: een klokbekergraf en een nederzetting

Categorie
Lezing
Datum
21-02-2018 20:00

Bij archeologisch onderzoek in Eelde (Dr.) zijn veel bewonerssporen gevonden uit de ijzertijd en de laat-Romeinse tijd. Op deze plek werden onder andere scherven aardewerk, dierlijk bot, metalen, glas, weefgewichten en spinklosjes gevonden. In Groote Veen werden uiteindelijk plattegronden van 43 woonstalhuizen herkend, 20 schuren, 40 hutkommen en 239 spiekers. Rond 400 n.C., in de volksverhuizingstijd, werden de gebouwen verlaten. Een opvallende vondst is het restant van een klokbekergraf uit het neolithicum. Behalve scherven van twee klokbekers, een schaal en crematieresten, zijn in het graf ook twee gouden sieraden gevonden. De klokbekers en de schaal zijn gerestaureerd en de grafinhoud is tentoongesteld in het Drents Museum in Assen.

 

Caroline Tulp is archeoloog bij De Steekproef in Zuidhorn.

 

De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met  Stichting Monument en Materiaal

 

Kaart Topografische Dienst (uitsnede), ca 1910, Groninger Archieven (817_852.37)


Gratis toegang

 
 

Alle datums

  • 21-02-2018 20:00
  • Groninger Archieven

    Cascadeplein 4
    9726 AD Groningen