1536_6314_15_cr_beckeringh_borgen-copy2.jpg

Een Deftig Huys bij de Noorderhaven

Categorie
Lezing
Datum
2019-11-27 20:00

Rienk Bijma vertelt over de geschiedenis van het monumentale raffinadeurshuis dat hij bewoont. Ook belicht hij de geschiedenis van het omringende havenkwartier. Voorafgaand aan de lezing houdt Historische vereniging Stad en Lande een extra ledenvergadering. 

 

Gebouwd in 1733 in de toenmalige Spinhuisstraat, nu Zoutstraat, hoorde het bij de tegenoverliggende raffinaderij waar West-Indische rietsuiker verwerkt werd. Nadien werd het huis behalve door raffinadeurs ook door graanhandelaren, fabrikanten en predikanten bewoond. Hier maakte een latere Nobelprijswinnaar zijn eerste wiskundesommen en deed er, naar men zegt, in de kelder zijn eerste slingerproeven.

 

Hij schreef Een Deftig Huys met een fraay Hoff, de geschiedenis van een oud Gronings huis en het omringende havenkwartier. Het boek is de neerslag van een onderzoek naar de geschiedenis van het huis en zijn buren in de straten ten noorden van de Noorderhaven, de oudste zeehaven van Groningen.

 

Rienk Bijma studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de RUG en was werkzaam aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen.

 

Deze lezing wordt georganiseerd door Stad en LandeNGV Groningen en de Groninger Archieven.

 

19.00 uur gebouw open

19.15 uur extra ledenvergadering Historische vereniging Stad en Lande

20.00 uur lezing Rienk Bijma

 

Gratis toegang
Gratis parkeren, melden bij de slagboom

 

Noorderhaven Groningen. Foto Frenk Volt

 
 

Alle datums

  • 2019-11-27 20:00
  • Groninger Archieven

    Cascadeplein 4
    9726 AD Groningen