1300_0681_0004_cr3.jpg
Jan van den Broek

 

Mengelwerk herinnert aan een rubriek van de 19e-eeuwse Groninger Volks-Almanak. Na het eerste deel van het jaarboekje (de echte almanak met nuttige informatie, zoals een kalender, alle jaar-, paarden- en beestenmarkten in de provincie Groningen, de dienstregeling van de trekschuiten, de openingstijden van de stadspoorten van Groningen, enz) kwam Mengelwerk. In deze rubriek stonden kleine artikelen over allerlei onderwerpen, dichtwerkjes en losse aantekeningen over interessante dingen. 

Onderstaande artikelen van oud-stadsarchivaris Jan van den Broek zijn samen een vergelijkbaar Mengelwerk; voordrachten, artikelen waarvoor geen publicatiemogelijkheden waren en losse aantekeningen over onderwerpen waarin liefhebbers van de regionale geschiedenis geïnteresseerd kunnen zijn.