0001_2136_0239_banner.jpg

De geschiedenis van Groningen en Groningerland

In de middeleeuwen en vroeg-moderne tijd was van een Nederlandse staat nog geen sprake. Het noorden had nog weinig te maken met de westelijke kustgebieden, die later het economische, politieke en culturele zwaartepunt van Nederland zouden worden. In diezelfde tijd werden echter al wel verschillende stappen gezet in het proces dat in 1594 zou uitmonden in de opname van het gewest Stad Groningen en Ommelanden in de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Het verhaal over deze ontwikkeling is opgetekend aan de hand van enkele schriftelijke bronnen die beslissende episoden markeren in de geschiedenis van Stad en Lande. De teksten uit oorkonden en verdragen worden gepresenteerd in de originele vorm of in vertaling of moderne transscriptie. Omdat oude teksten in Groningen in stukken centraal staan, begint de presentatie met een historisch overzicht over de Groningse bronnenkunde.

Lees Groningen in stukken (pdf, 134 blz.), bestaand uit de volgende hoofdstukken:

  1. Diplomatiek, het verzamelen, bestuderen en ontsluiten van historische bronnen
  2. 1040: schenking van Cruoninga aan Utrecht
  3. 1259: vrede tussen Groningen en Fivelgo
  4. 1473: groot verbond tussen Groningen en de Ommelanden
  5. 1506: graaf Edzard van Oost-Friesland wordt heer van Groningen
  6. 1536: Karel van Habsburg wordt landsheer
  7. 1594: Groningen wordt ingelijfd bij de Republiek der Verenigde Nederlanden

 

Groningen in stukken is een bewerking van het materiaal dat bijeen is gebracht voor de gelijknamige cursus die Jan van den Broek gedurende enkele seizoenen voor de Senioren Academie Groningen en Drenthe heeft gegeven.

Jan van den Broek

Stadshistoricus