2138_0804_header_.jpg

Op 24 april 1568 nam Lodewijk van Nassau zijn intrek in de burcht te Wedde. De burcht was nota bene eigendom van de graaf van Arenberg, die als vertegenwoordiger van de koning de directe tegenstander was van de binnenvallende troepen. Volg de Vertaalslag rond Heiligerlee.

De verdedigers van de burcht hadden net op tijd een veilig heenkomen gezocht. Zij stonden onder bevel van Matthias Ort, de door Arenberg aangestelde burchtheer en drost (ambtenaar die belast was met het toezicht op de justitie en het terugdringen van misdrijven die niet onder de gewone rechtspraak vielen) van Wedde. Hier in Wedde had Lodewijk een uitvalsbasis om zijn troepenmacht uit te breiden en zijn militaire expeditie in het noorden verder voor te bereiden.

Een in Duitsland uitgegeven pamflet versloeg de gebeurtenis op 24 april 1568 als volgt:

Neue zum theil glückliche und sigliche Zeittung aus den Niderlanden. : Wie der Wolgeboren Herr / Herr Ludwig Graffe zu Nassaw Pamflet, Groninger Archieven (1772-2005)

Es hat Grave Ludwig zu Nassaw etc. als des
hochgebornen fürsten und Herrn / herrn Wilhelm
Printzen von Oranigen / etc. feld Oberster vor ei-
ner guten weil die vestung Wedden im Groninger
gebiet gelegen / so dem Graven von Armberg zusten-
dig / mit schlechter múhe eingenommen / doch ist der
troβ darvon kommen.

Afbeeldingen en korte beschrijvingen van Groningen en Ommelanden verzameld door Andries Schoemaker, ca 1731, Groninger Archieven (835-477)

 

Albert Beuse

Hoofd Studiezaal/ Gemeentearchivaris