bijgewerkt1969wit_.jpg

Met het Maak Geschiedenis project Vertaalslag rond Heiligerlee transcriberen vrijwilligers verschillende stukken, zoals brieven aan Johan van Ewsum, maar soms vinden we ook andere stukken met vermeldingen rondom de Slag. 

Vrijwilligster Elly Yilmaz stuitte op een brief geschreven door Alva op 30 april 1568 in het archief van het Stadsbestuur van Groningen. De hertog van Alva was toen landvoogd namens de Spaanse koning Philips II, die in de Nederlanden landsheer was. De graaf van Arenberg was stadhouder van koning Philips II in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, maar verbleef meestal in de buurt van het hof in Brussel.

Onderstaande brief schreef Alva zes dagen nadat de burcht in Wedde, die toebehoorde aan de graaf van Arenberg, was ingenomen door Lodewijk van Nassau. De inval van Lodewijk in Groningen was onderdeel van de tactiek van Willem van Oranje en hij zocht verdere steun. De graaf van Arenberg moest met troepen naar het noorden komen om, samen met Alva, de strijd tegen Lodewijk aan te gaan en Groningen voor de koning te behouden.  

Fragment brief Alva

[…] Daer beneven
hebben wy den Graven van Arembergh affgeverdight, der morgen oder overmorgen, sich
to den wech der waerts ergheven sal, om met den crychsvolck soe albereet aldaer Is, ende
wy hem noch toeverordent, den steden und goeden ondersaeten syner Co: Mats voir
overvall ende schaede soe voel moegelyck to beschudden und beschermen […]

Links: Brief van de hertog van Alva aan het Stadsbestuur van Groningen, 30 april 1568. Groninger Archieven (2100_1462.74) Rechts: Fragment Alva uit herinneringsprent van de 300 jarige herdenking van het begin van de 80-jarige oorlog. Prent J.W.Egenberger; R.J.van Arum en Co. te Groninge, 1868 Groninger Archieven (817_10399)

 

Rixt Zuidema

Publieksadviseur