2248_029154_header_.jpg

Wie lid was van een kerkgenootschap werd vroeger lidmaat genoemd. De lidmatenlijsten in de kerkboeken van de 140 hervormde gemeenten van Groningen (tot 1811) zijn nu nog te vinden op lidmatengroningen.nlDeelnemers van het Maak Geschiedenisproject Lidmaten gezocht maken deze rijke genealogische bron toegankelijk via allegroningers.nl. Daarbij komen ze allerlei leuke anekdotes tegen, die we graag delen.

een pagina uit het doop- en trouwboek kerkelijke gemeente Hornhuizen en Kloosterburen
Doop- en trouwboek kerkelijke gemeente Hornhuizen en Kloosterburen, 1721-1811. Groninger Archieven (124-231 blad 167)

Weer vertrokken

Soms is een lidmaat maar zo weer vertrokken. De ‘Hoog wel gebooren’ heer van ‘Hornhuijzen en Cloosterbuijren’  H.W. van Aijlva, wordt op 17 augustus 1749 als lidmaat aangenomen te Kloosterburen. Vergeleken met de gewone kerspellieden krijgt mijnheer de baron een uitgebreide introductie. Onmiddellijk gevolgd door het wat droog aandoende zinnetje ‘maar nu weer vertrokken’. Van Aijlva was militair van beroep, daar zal het rappe vertrek van de dorpsheer misschien mee te maken hebben gehad.

Heen en Weer

Precies 223 jaar voor Drs. P. zijn wereldhit over de veerpont schreef, voer schipper Popke Rieuwerts al ‘van Cloosterbuijren nae Groningen et vice versa’  heen en weer.

Onbetamelijk

In 1720 word de uit Farmsum afkomstige Renske Mammes lid van de kerkelijke gemeente te Bierum. Volgens een op de uiterste bladrand neergekrabbelde sneer werd aan Renske‘wegens onbetaamlijk gedrag kerkelijk getuijgenis geweigert’. Wat Renske precies misdaan had, zal wel een raadsel blijven. Grote kans dat het in onze eenentwintigste-eeuwse ogen allemaal reuze meeviel met dat onbetamelijke gedrag.

 

Johan Waterborg

Bibliothecaris