1785_06991_header_.jpg

‘Quade sentimenten’ staat hieronder op de foto. Kon u dit ontcijferen?

Op 16 december 1726 lezen we in het resolutieboek dat Gottfried Arnolds’ boek Historie der kerken en ketteren verboden was om te herdrukken. Er zouden ‘quade sentimenten’ in staan die schadelijk zouden zijn voor de ‘ware gereformeerde leer’.

Resolutieboek, 16 december 1726, Groninger Archieven (1605-31) Foto Jaline de Groot

Het Stadsbestuur zat er maar mee in zijn maag! Een paar resoluties verder lezen we dat een drukker het toch waagde. Wij hebben het verboden boek in de collectie.

 

Rixt Zuidema

Publieksadviseur