3054_821_101_web.jpg

Tijdens het Maak Geschiedenisproject Kerstvloed 1717 transcribeerden we het Journaal van Thomas van Seeratt, Zweedse oud-kapitein op een WIC-schip en commies provinciaal en verantwoordelijk voor de dijken.

Dijkprofielen in Journaal van Thomas van Seeratt. Archief Staten van Stad en Lande, GrA (1-818)
Dijkprofielen in Journaal van Thomas van Seeratt. Archief Staten van Stad en Lande, GrA (1-818)

In dit Journaal beschreef hij zijn ervaringen: de ramp in de nacht van 24 op 25 december 1717, zijn hulp bij de reddingsoperaties en herstelwerkzaamheden en zijn aanbevelingen voor nieuwe verbeterde dijken. Nick Bolhuis, deelnemer van Open het Stadsbestuur, stuitte in een rekestboek van het Stadsbestuur op een bijzonder verzoek. Van Seeratt verzocht een begraafplek in de kerk van Sappemeer. Nick Bolhuis mailde ons zijn vondst en schreef erbij: "Dus geen zeemansgraf voor Thomas van Seeratt!"

Saturni den 7. Septembris 1720

Op de requeste van T. v. Seeratt hoe dat
wel genegen waar een begraafplaatse
te hebben in de kercke van Sappemeer
alwaarom versoghte dat hem het selve
moghte werden geaccordeert onder
voldoeninge van het reght daartoe staande

De H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt hebben
desen gestelt in handen van de secretaris van
Swinderen met authorisatie om de Remonstrant uijt
wijsinge van een Grafstede te doen onder voldoe-
nige der requisita daar toe staande

Rixt Zuidema

Publieksadviseur