3054_821_101_web.jpg

Landlopers, vagebonden en bedelaars ziet het Groningse Stadsbestuur in 1720 het liefst gauw vertrekken.

In een besluit (resolutie) dat op 22 maart 1720 wordt genomen door het Stadsbestuur worden trekschippers, diakens en poortwachters aangesproken op hun verantwoordelijkheid om bedelaars te weren en de stad uit te sturen. Het geld voor de diaconie zou besteed moeten worden aan de ‘eigen armen’. Trekschippers mogen geen verstekelingen vervoeren in hun schepen en de poortwachters moeten hun plicht niet verzuimen.

Groningse bedelaar, 1841. Tekening W. Gockinga, GrA (1536_4683)
Groningse bedelaar, 1841. Tekening W. Gockinga, GrA (1536_4683)

[…] dat sodane toeloop wierde veroorsaakt
door nunchalance en wandevoir van de Poortiers
Treckschipperen […]

Wanneer zij zich hier niet aan houden volgt een geldboete (ten behoeve van armen van Groningen) en wanneer het vaker voorkomt volgt schorsing. Kortom, het Stadsbestuur zet alles op alles om landlopers en andere ongewenste lieden de stad uit te zetten.

Met dank aan Emmy Woldring (redactielid en deelnemer aan Open het Stadsbestuur)

Bron: Fragment uit Resolutieboek 30, Stadsbestuur van Groningen, 1719-1723. GrA (1605-30, scan 63 en 64)

Rixt Zuidema

Publieksadviseur