1785_06991_header_.jpg

Een aantal masterstudenten Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen schreef een blog over het online symposium Vertel ErfGoed. De Maand van de Groninger Geschiedenis organiseerde dit evenement op 1 oktober. Hoe beleefden de studenten dit online symposium? Lees het hier.

Door Charlotte Dommerholt  

Deze bijzondere coronatijd zorgt ervoor dat er andere manieren bedacht moeten worden om erfgoed bij het publiek te brengen. Niet iedereen durft het aan om een museum te bezoeken en ook erfgoedinstellingen hebben maatregelen getroffen. Normaal wordt de Dag van de Groninger Geschiedenis in de Groninger Archieven georganiseerd, maar dit kon dit jaar helaas niet. De Groninger Archieven hebben zelf het goede voorbeeld gegeven door de dag online te organiseren, waardoor iedereen die het evenement wilde bijwonen zich kon aansluiten.

De dag werd geopend door directeur van Beeld en Geluid, Eppo van Nispen tot Sevenaer. Hij besteedde aandacht aan de manier waarop sociale media ingezet kunnen worden om ook jongere generaties te betrekken bij erfgoed, want erfgoed is niet saai! Waarom platforms als TikTok en Twitch niet gebruiken om aan te sluiten bij de wereld van de jongere generatie?

Een andere vraag die in een latere lezing aan de orde kwam, is een hele belangrijke in de erfgoedwereld: wat bewaren we en wat niet? Ook al zouden we het willen, niet alles kan bewaard worden. Journalist Tom Tieman ontwikkelde met deze gedachte de luisterwandeling Huilende Bruiden, waarin hij langs gaat bij de eigenaren van Oldambster boerderijen in Hamdijk. De boerderijen zijn op het eerste gezicht vergane glorie en sommigen zijn rijp voor de sloop. Ze zouden helemaal gerestaureerd kunnen worden, maar gaat dan juist niet hun verhaal verloren? Tieman gaat op zoek naar het verhaal achter de vervallen gevels en neemt de luisteraars mee in de geschiedenis die erachter schuil gaat door de eigenaren te interviewen. Een mooi voorbeeld van hoe publiek betrokken wordt bij de vraag wat erfgoed is en welke waarde het heeft. Net als de rest van de dag, gaf dit inzichten over het aantrekkelijk maken van erfgoed voor publiek. Publiek dat niet per se enthousiast wordt van het woord ‘erfgoed’!

Boerderij Hamdijk Oldambt, 1974. Foto M.A. Douma, GrA (818_6608)