1536_6314_15_cr_beckeringh_borgen-copy2.jpg

Het heel korte rekest, oftewel verzoek aan het Groninger stadsbestuur, over twee dromedarissen intrigeerde mij. Dus verdiepte ik me in de dromedaris door de eeuwen heen en dagdroomde ik hoe het destijds gegaan zou kunnen zijn…

Op de requeste van Johan Augustus Ruge
ten einde hem moge werden geaccordeert,
om alhier voor een geringe prijs te mogen
laten besien twee Drommedaarien.

De H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt accorderen
de Remonstrant het versoghte in desen.

"Drommedaarien" uit Requestboeken met door burgemeesters en raad genomen beschikkingen, 1717. Groninger Archieven (1605-588, blz 279)

Op maandag 18 oktober 1717 (blz 279) kregen de inwoners van Groningen iets heel bijzonders te zien. Johan Augustus Ruge parkeerde zijn twee dromedarissen dicht bij het stadhuis. De Heren Borgemeesteren en Raadt en ook hun ambtenaren stonden binnen de kortste keren bij het raam om van daaruit het schouwspel gade te slaan. Johan kluisterde de dromedarissen vakkundig (hij bond de achterpoten aan elkaar), om te voorkomen dat ze ervandoor zouden gaan. Toen vroeg hij een potige jongeman om het publiek op een afstand te houden, wetende hoe snel en gemeen die drommels van hem konden bijten.

Vervolgens klom Johan met verende tred de stadhuistrap op en werd hij ontvangen door de bode. Zijn verzoek werd genoteerd en hij mocht diezelfde middag terugkomen om het antwoord te vernemen.

Prent (uitsnede) wandelingen in Artis Amsterdam, 1880-1910. Litho Emrik en Binger, Groninger Archieven (817_10405)

De ‘drommedaarien’ waren anno 1717 waarschijnlijk een echte bezienswaardigheid. Dierentuinen en zelfs hun voorlopers, de menagerieën aan het hof en bij rijke particulieren, kwamen immers pas op halverwege de achttiende eeuw. Ook het circus in zijn huidige vorm kennen we pas sinds 1770.

Het gemeentebestuur verleende de toestemming zonder bezwarende voorwaarden. Zo hoefde Johan geen belasting te betalen over de opbrengst en was er ook geen einddatum. Heeft hij goede zaken kunnen doen in de Stadt Groningen en zou hij samen met zijn dromedarissen nog lang en gelukkig hebben geleefd? Ik hoop het!

Het ABC van Open het Stadsbestuur

Met het Maak Geschiedenisproject Open het Stadsbestuur komen we regelmatig verrassende zaken tegen die eeuwenlang met ganzenveer en kroontjespen door het Groninger stadsbestuur aan het papier werden toevertrouwd. Met het ABC volgen we wekelijks een letter van het alfabet en verbinden daaraan een bekende of veelvoorkomende term uit het archief van het stadsbestuur van 1594 tot 1815. Lees mee met ons ABC.

Inge Linthout

Projectdeelnemer Maak Geschiedenis