1785_06991_header_.jpg

Elk jaar wordt in de stad Groningen op 28 augustus het Groningens Ontzet gevierd. Op die dag wordt stil gestaan bij de bevrijding van de stad van de belegering door de Münsterse prins-bisschop Bernhard von Galen, beter bekend als Bommen Berend. Hij kreeg de stad indertijd niet goed onder controle, omdat de bevoorrading via het noorden ongehinderd doorgang kon vinden. Vanwege het moeizame verloop van de strijd, waarbij de stad in verzet kwam onder leiding van Carl von Rabenhaupt, en de verliezen van zijn eigen achterhoede en die van zijn bondgenoot de keurvorst van Keulen, gaf de bisschop zijn belegering al na een maand op. Dit gebeurde op 17 augustus 1672 (28 augustus volgens de huidige kalenderrekening). Daar waren de Stadjers uiteraard niet rouwig om.

"penningen" uit Resoluties van burgemeesters en raad, 1672. Groninger Archieven (1605-16, blz 109)

Al in november 1672 lieten de bestuurders daarom van de nog niet zo lang bestaande Provinciale Munt herdenkingsmunten slaan. Dat vinden we op 30 november 1672 (blz 109) terug in een van de resoluties van het stadsbestuur:

Borgemesteren ende Raadt besluiten dat een historiemunt over de belegering van de stad mag worden gemaakt, 1672. Groninger Archieven (1605-16, blz 109)

Transcriptie van bovenstaande afbeelding:

Op het gemoveerde hebben d' H. Heeren Borgemesteren ende Raadt de
Gecommitteerden tot de Munte versocht ende geautoriseert om
eenige penningen in memorie van de belegeringe deser
Stadt te laeten slaen en doen munten.

Gedenkpenning Groningens ontzet, 1672. Vervaardiger onbekend, Groninger Archieven (1536_4637)

Het plaatje is een prent van een historiemunt. Het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde uit 2002 laat overigens diverse andere bijzondere munten zien die in datzelfde jaar werden geslagen.

Het ABC van Open het Stadsbestuur

Met het Maak Geschiedenisproject Open het Stadsbestuur komen we regelmatig verrassende zaken tegen die eeuwenlang met ganzenveer en kroontjespen door het Groninger stadsbestuur aan het papier werden toevertrouwd. Met het ABC volgen we wekelijks een letter van het alfabet en verbinden daaraan een bekende of veelvoorkomende term uit het archief van het stadsbestuur van 1594 tot 1815. Lees mee met ons ABC. 

René Doesburg

Projectdeelnemer Maak Geschiedenis