GA-Kaart-pol-2-10067-header_web.jpg

Nieuw in de collectie 

Zoals ieder jaar wordt ook op 1 januari 2022 een groot aantal archiefstukken openbaar. Dit jaar lichten we een archief uit, dat nu weer actueel is.

Onder de titel Anti-Atoomplatform bewaart de Groninger Archieven sinds 1985 stukken, met toegangsnummer 1430, over kernenergie en de anti-kernenergiebeweging in de periode 1976-1985. In feite is het de persoonlijke verzameling van Jan Brinks, die in de jaren 1977-1982 zeer actief was in de Alarmgroep Atoomplannen Stad Groningen (AAPSG). Deze actiegroep was een voortvloeisel van het, als reactie op regeringsplannen voor atoomafval-opslag in Drentse en Groningse zoutkoepels, sterk opgebloeide verzet tegen kernenergie.

Stukken AAPSG, 1979-1980. Groninger Archieven (1430-3)

Een deel van het archief is nog niet te raadplegen zonder speciale ontheffing, omdat deze stukken jonger zijn dan veertig jaar. De komende jaren wordt de rest van het archief stapsgewijs openbaar, totdat op 1 januari 2026 de volledige openbaarheid een feit zal zijn.

Dit jaar worden de inventarisnummers 3 (Stukken betreffende activiteiten van AAPSG, 1977-1981), 6 (Stukken betreffende het blad Atoomalarm, 1979-1981) en 9 (Stukken betreffende deelname van anti-kernenergiegroepen aan de Brede Maatschappelijke Discussie, 1978-1981) openbaar. Stukken die een boeiende inkijk geven in het actiewezen rond 1980. 

Tijdschrift Atoomalarm, 1981. Groninger Archieven (1430-6)

Het blad Atoomalarm was een uitgave van de AAPSG en fuseerde in 1985 met twee andere anti-kernenergiebladen tot het landelijke tijdschrift Splijtstop, dat overigens binnen twee jaargangen alweer werd opgeheven. Jan Brinks was als redacteur drie jaar lang volop betrokken bij Atoomalarm, dat in haar hoogtijdagen bijna driehonderd abonnees telde. Vanaf 1980 werd de focus gelegd op heel Noord-Nederland.     

Omstreeks 1982 was het verzet tegen kernenergie middels actiegroepen voor een belangrijk deel verdwenen en tot op heden valt er maar weinig opstandigheid te signaleren. Kernenergie is daarentegen door de klimaatcrisis weer volop actueel. Zelfs de Eemshaven is genoemd als mogelijke locatie voor een nieuw te bouwen nucleaire centrale. Zal er ooit nog een nieuwe Jan Brinks langskomen met een 21ste-eeuwse versie van een antinucleair archief?

Demonstratie 'Stop de kernenergie', Grote Markt Groningen, 1977-1985. Foto Persfotobureau D. van der Veen, Groninger Archieven (1785_8914)

Henk Wierts

Projectmedewerker