1536_6314_15_cr_beckeringh_borgen-copy2.jpg

In het jaarverslag van 2017 leest u onder andere over onze nieuwe publiekstrekker Maak Geschiedenis en de (publieks)cijfers van de Groninger Archieven. Ook kunt u lezen over wat mensen interessant vonden en welke stukken, of liever gezegd toegangen, het meest geraadpleegd werden.

Top 100 meest aangevraagde toegangen

In het jaarverslag staat alleen de top 10 gemeld uit de Top 100 van meest aangevraagde toegangen op de studiezaal. Wellicht kunt u hier inspiratie uithalen voor uw onderzoek.

Onbetwiste koploper is de serie bouwdossiers RO/EZ met 4701 aanvragen, simpelweg omdat bouwdossiers alleen bij de Groninger Archieven zijn in te zien en niet online. Als we de verschillende onderdelen van de bibliotheek optellen (inclusief kranten) komen we op 2229 aanvragen, zoals gewoonlijk de tweede plek. Opvallende binnenkomer is toegang 1605, Stadsbestuur 1594-1815. De toegangen op het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen en Veendam staan ook hoog genoteerd. Deze dossiers bevatten een schat aan informatie over de economische bedrijvigheid in de provincie.

De populariteit van de toegangen op archieven van de gemeentelijke en provinciale overheid kan verklaard worden doordat de overheden zich met vrijwel alle gebieden van het maatschappelijk leven bemoeiden. In een onderzoek naar bijvoorbeeld armenzorg of openbare orde ontkom je niet aan raadpleging van deze archieven. De archieven van notarissen zijn eveneens rijk en divers van inhoud.

Verder bevat de top weinig verrassingen. De verschillende onderdelen van Stads- en Provinciaal bestuur, de rechterlijke archieven, het Kadaster en de notarisarchieven horen zoals gewoonlijk tot de meest geraadpleegde archieven.

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2017