1470_1296_0024_cr.jpg

Vanaf vandaag heeft u als burger meer rechten ten aanzien van het gebruik en bewaring van uw persoonsgegevens. Deze zijn aangescherpt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Groninger Archieven maken onderscheid in twee soorten persoonsgegevens.

  1. Persoonsgegevens die wij vragen aan de bezoekers van ons gebouw en van onze website en aan mensen met wie wij samenwerken. Hiervan verzamelen wij alleen de noodzakelijke gegevens om de gewenste diensten en producten te kunnen leveren. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, worden ze verwijderd. U mag altijd uw gegevens inzien, laten wijzigen of wissen.
  2. Persoonsgegevens die voorkomen in de archieven die wij bewaren. Deze persoonsgegevens houden we in het archief, er mogen geen persoonsgegevens uitgehaald worden. Dit is in overeenstemming met de Uitvoeringswet AVG.

 

Alle persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld bij de Groninger Archieven. Lees meer in onze uitgebreide privacyverklaring.

Krantendepot Rijksarchief Groningen aan de Sint Jansstraat, 1976. Foto M.A. Douma, Groninger Archieven (818_05179)
Krantendepot Rijksarchief Groningen aan de Sint Jansstraat, 1976. Foto M.A. Douma, Groninger Archieven (818_05179)