1785_07169_cr_.jpg

Onze collectie wordt continu aangevuld met boeken, tijdschriften en ander archiefmateriaal. Soms hebben we archiefmateriaal al een tijdje op de plank staan, maar is het voor u nog niet toegankelijk. Elke twee maanden, op de tweede zaterdag van de maand, zetten we op een rijtje welke nieuwe (delen van) archieven nu voor u beschikbaar zijn: Nieuw in de collectie.

Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)
Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)

Nieuwe aanwinsten bibliotheek uitgelicht

Van de hand van Beno Hofman verscheen een omvangrijk en gedetailleerd werk over de Hoge der A. Hij beschrijft de geschiedenis van de rivier, de directe omgeving en de individuele panden. Zowel de bewoners als de gebouwen zelf komen uitvoerig aan bod.

De afgelopen jaren verschenen van de hand van Bertus Fennema verscheidene boeken over architecten die in Groningen het straatbeeld beïnvloed hebben. Nu schreef hij samen met Hidde Rinze Koornstra Voor het Voetlicht: Karst Zevenberg, architect 1893-1960. De gebouwen die Zevenberg ontwierp kenmerken zich door een combinatie van de Groningse variant van de Amsterdamse school gecombineerd met kleurrijk schilderwerk en glas-in-lood.

Inge de Wilde schreef Een sterke wilskracht: vijf ambitieuze broers en zusters van Aletta Jacobs. Ze bespreekt vijf broers en zussen van Aletta die allen kortere of langere tijd in Nederlands-Indië verbleven. Allen waren ze, net als hun bekende zus, wilskrachtige en ambitieuze figuren.

Onze provincie kende ooit vier zogenaamde juffertorens. De juffertoren van Godlinze stortte al in de zestiende eeuw in. Die van Holwierde sneuvelde halverwege de negentiende eeuw. De twee overgebleven torens staan in Schildwolde en Onstwedde. Over deze laatste toren schreef journalist Harry Wubs Onder de ‘clockslagh’ van de Juffer: de Hervormde kerk van Onstwedde sinds de Reformatie

Hier vindt u de volledige aanwinstenlijst van oktober

Nieuwe toegangen archieven uitgelicht

Vanaf 1 januari 2019 maakt de gemeente Ten Boer deel uit van de Gemeente Groningen. Het archief van het Gemeentebestuur Ten Boer, 1798-1989 is om die reden ondergebracht bij de Groninger Archieven. Seriële stukken zoals notulen van de gemeenteraad of gemeenteverslagen treft u aan in dit archief. Maar ook afzonderlijke onderwerpen zoals onderwijs, maatschappelijke zorg of ruimtelijke ordening zijn te vinden in het archief van het Gemeentebestuur Ten Boer. Ook toegang 2990 Gemeentebestuur Ten Boer, 1935 – 1989 en 2989 Gemeentebestuur Ten Boer, ingekomen en afschriften van uitgegane stukken, 1811-1936 bevatten onderwerpen waar de gemeente Ten Boer zich mee bezig hield.

Gerrit van Houten (Groningen, 29 augustus 1866 – Santpoort, 18 januari 1934) was een bekende en succesvolle schilder. In 1945 besloten zijn broers en zusters een stichting op te richten onder de naam Gerrit van Houten Stichting. De doelstelling was het bewaren van de tekeningen, aquarellen en schilderijen en deze bekend te maken aan de buitenwereld. Het archief van Stichting Gerrit van Houten, 1761-2017 bevat het archief van de stichting en aanverwante stichtingen. Tevens bevat dit archief veel documentatie van de familie Van Houten en aanverwante families en de houthandel.

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe toegangen van oktober