3054_821_101_web.jpg

Onze collectie wordt continu aangevuld met archiefmateriaal, boeken en tijdschriften. Soms hebben we archiefmateriaal al een tijdje op de plank staan, maar is het voor u nog niet toegankelijk. Elke twee maanden, op de tweede zaterdag van de maand, zetten we op een rijtje welke nieuwe (delen van) archieven nu voor u beschikbaar zijn: Nieuw in de collectie. Deze maand voegen we scans toe; een lijst met archiefstukken die nu ook te bekijken zijn op onze website.

Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)
Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)

Nieuwe toegangen archieven uitgelicht

2262      Stichting Buro Bewonersdeskundigen te Groningen, 1980-1994

Het Buro Bewonersdeskundigen (BBD) wordt in 1980 opgericht en ondersteunt georganiseerde bewonersorganisaties bij stadsvernieuwingsactiviteiten. Deze activiteiten hebben in de regel te maken met volkshuisvesting, woonomgeving, verkeer, beheer en wijkplannen. Op 1 oktober 1994 wordt de nieuwe stichting WING gevormd.

Dit archief is een interessante bron als u onderzoek doet naar bepaalde wijken en woningen in Groningen in de jaren 1980-1994 of geïnteresseerd bent in wijk- en stadsvernieuwing. In het archief vindt u stukken over de stichting zelf, de krantjes die zij uitgaf of een fotoboek over het lustrum. Daarnaast zijn er vooral veel stukken over overleg met instellingen en ondersteuning aan bewoners en organisaties, zoals Wijkraad Paddepoel, Verbetering Sumatralaan en de Stuurgroep Noorderplantsoen en ook stukken over het Kwintproject in de Oosterpoort, Renovatieproject Suikerbuurt en Halmbuurt te Hoogkerk en het Project Ekologisch Wonen Waterland en Kardinge. Een bijzonder gedeelte is het Onderzoek naar de leefbaarheid in de Indische buurt dat gehouden werd in 1988. De buurt werd sinds 1984 aangemerkt als een ‘probleemcumulatiegebied.’

3017      Scheepswerf Coops te Hoogezand, 1905-1986

De Scheepswerf Coops bestaat van 1880 tot 1983 om daarna verder te gaan als Coops en Nieborg. Het archief bestaat uit bestekken en contracten voor de bouw van casco's en schepen, ingekomen en uitgaande stukken, kasboeken, rekeningen, begrotingen en offerte-aanvragen, classificatiecertificaten van Bureau Veritas, stukken over bouwnummers, een lijst met bouwnummers 154-194 met daarop de namen van de schepen, types, afmetingen en nadere bijzonderheden. Ook bevat het een lijst met nieuw gebouwde schepen, opgesteld door Herbert Karting, geordend op bouwjaar. Ook bevat het archiefstukken over de verbouw en reparatie van schepen in 1940-1945. 

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe toegangen van nov-dec 2018

Nieuwe aanwinsten bibliotheek uitgelicht

In het jaarboek Hervonden Stad 2018, uitgegeven door Stichting Monument & Materiaal en de gemeente Groningen, stond dit jaar naast de vaste rubrieken over archeologie en bouwhistorie een zevental artikelen. Anko Wieringa bespreekt de Paddepoelsterweg, vanaf de zeventiende eeuw de belangrijkste route naar de stad vanuit het Noordwesten. Wessel Dijkstra en Rita Overbeek beschrijven de geschiedenis van tankstations in de Groninger binnenstad. Aletta Bastmeijer bespreekt de geschiedenis de productie en het gebruik van historische geperste cementtegels in onze provincie (180-191).

In de fraai vormgegeven uitgave Van punt tot mijl: de vroegere voet-, roede- en mijlmaten in Nederland maakte Gerrit Berends een overzicht van alle denkbare lengtematen die ooit in Nederland gebruikt zijn en de totstandkoming daarvan. Wist u dat een Groningse veenroede ruim dertig centimeter langer is dan een roede in de Stad?

Sinds mensenheugenis is de geschiedenis van onze provincie nauw verbonden met die van onze zuiderburen. Over deze provincie verscheen onder redactie van Michiel Gerding en Jan van der Meer De Geschiedenis van Drenthe: een nieuw perspectief. Hierin zijn nieuwe archeologische en (landschaps-)historische inzichten verwerkt en wordt ook de naoorlogse periode uitgebreid beschreven.

In opdracht van woningbouwcorporatie Lefier schreef Bert Bulder Wonen in het verleden van Drenthe en Groningen: het ontstaan van Lefier, 1850-2015. Bulder stelt dat door de relatieve armoede in de regio de ontwikkeling van de volkshuisvesting anders verliep dan in de rest van Nederland. Zo liep het Noorden voorop toen in de jaren tachtig de naoorlogse wijken werden geherstructureerd ten behoeve van de leefbaarheid. Deze mooie, rijk geïllustreerde uitgave is niet te koop, maar wel bij ons in de studiezaal te raadplegen. Daarnaast is het boek Wonen in het verleden van Drenthe en Groningen integraal online beschikbaar.

Hier vindt u de volledige aanwinstenlijst van nov-dec 2018

 

Nieuwe scans uitgelicht

De meeste scans, geüpload tussen november en december 2018, komen uit het ruim 400 meter tellende archief van het Stadsbestuur van Groningen van de jaren 1594 tot 1815. In 2019 krijgt dit archief extra aandacht en wordt gestart met Maak Geschiedenis: Open het Stadsbestuur! Wat gebeurde er 300 jaar geleden, welke onderwerpen kwamen voorbij?

Het Provo-plakboek, oorspronkelijk een behangstalenboek, bevat leuzen, kattenbelletjes, foto’s, tekeningen, brieven, krantenartikelen en zelfs dagvaardingen. Het biedt een kijkje in de alternatieve jongerencultuur eind jaren zestig. Het archiefstuk zit vol scheuren en losse papieren en wordt om die reden zo min mogelijk gebruikt. Nu het plakboek gescand is, kunnen alle geïnteresseerden het boek digitaal doorbladeren bij ons op de studiezaal.

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe scans van nov-dec 2018