bijgewerkt1969wit_.jpg

Onze collectie wordt continu aangevuld met archiefmateriaal, boeken en tijdschriften. Soms hebben we archiefmateriaal al een tijdje op de plank staan, maar is het voor u nog niet toegankelijk. Elke twee maanden, op de tweede zaterdag van de maand, zetten we op een rijtje welke nieuwe (delen van) archieven nu voor u beschikbaar zijn: Nieuw in de collectie. Deze maand voegen we scans toe; een lijst met archiefstukken die nu ook te bekijken zijn op onze website.

Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)
Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)

Nieuwe toegangen archieven uitgelicht

3064   Familie Borgesius, 1628-1909

Het twee meter strekkende familiearchief Borgesius bestrijkt de periode van 1628-1909. In die tijd waren leden van de familie Borgesius vooral werkzaam als stadsveenmeester, vervener, landmeter en bestuurder in de Groninger veenkoloniën. De familie was met name actief in Oude Pekela. Ook bevat het archief veel tekeningen, schilderijen en gedichten. Bijzondere stukken in het archief zijn bijvoorbeeld de bul van de landmeetkundige Eltje Jacob Eltjens (1732-1818). Een ander bijzonder stuk is zijn leerboek landmeetkunde: Trigonometria. Wie dit boek doorbladert, heeft al snel door dat landmeten in de achttiende eeuw geen eenvoudig klusje was, maar letterlijk hogere wiskunde.

3040   Gereformeerde kerk te Ulrum, 1834-2008

Het eerste kerkarchief van een gereformeerde kerk in Nederland. Hoewel de kerkgemeenschap in 1834 begint, zijn de inhoudelijke stukken in het archief jonger. De eerste notulen van de kerkraad in 1842, de ontvangsten en uitgaven vanaf 1843 en de registers van lidmaten vanaf 1848. Interessant zijn de stukken die afkomstig zijn van de Christelijke emigratiecentrale in 1951-1952. Daarin zit informatie die op verzoek van de kerkelijke gemeente in Ulrum naar hen toegestuurd zijn. 

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe toegangen van jan-feb 2019

Nieuwe aanwinsten bibliotheek uitgelicht

Marjan Brouwers schreef in 2018: Van meester tot master: 220 jaar Hanzehogeschool Groningen, met anekdotes, vignetten en korte biografiën van mensen die een rol hebben gespeeld in haar geschiedenis. De Hanzehogeschool gaf de eerste tekenles op de Groningse Academie voor Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde op 17 januari 1798, de voorloper van kunstacademie Minerva en daarmee van de Groningse Hogeschool. 

Van de hand van Peter Kamminga verscheen Getrouw aan God, Oranje en Vaderland: toewijding in het leven van Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1875-1952). De man die de hoofdrol speelt in dit boek had niet alleen een bijzonder lange naam, maar was ook burgemeester van Sappemeer (1917-1925) en van Slochteren (1925-1940). 

Tot voor kort kenden niet veel mensen het verhaal van meubelfabrikant J.A. Huizinga. Hij maakte in zijn Groningse fabriek Nederland meubels in de stijlen van begin twintigste eeuw: art nouveau, Amsterdamse School en art deco. Onder andere hierover gaat Verhalen van J.A. Huizinga 'Meubelfabrikant alhier'. 

Onder redactie van Annet Nieuwhof, Johan Nicolay, Jeroen Wiersma verscheen De geschiedenis van terpen- en wierdenland: een verhaal in ontwikkeling. In dit bijzondere boek staat een tiental uiteenlopende bijdragen over zes terpen en wierden langs de Friese en Groningse kust. In Groningen betreft het Ulrum, Warffum, Godlinze en de wierde van Ezinge, die verder landinwaarts ligt. 

Hier vindt u de volledige aanwinstenlijst van jan-feb 2019

Nieuwe scans uitgelicht

In het Album academicum over de periode 17 oktober 1856 tot 29 september 1877 uit het archief van de Senaat en de faculteiten van de Groningse universiteit staan alle inschrijvingen aan de universiteit Groningen over de genoemde periode. Al bladerend door dit album komt u op scannummer 126 een bijzondere inschrijving tegen. Op 20 april 1871 staat namelijk de inschrijving van ‘Aletta Henriëtte Jacobs, Sappemeer’. Deze inschrijving is erg bijzonder, omdat Aletta Jacobs de geschiedenisboeken in is gegaan als de eerste studente die haar univeristaire studie succesvol afrondde. Aanvankelijk werd zij slechts voor een proefperiode van één jaar toegelaten en mocht zij niet deelnemen aan examens. Thorbecke, ‘grondlegger van de parlementaire democratie’, gaf vier dagen voor zijn overlijden Alette Jacobs toestemming om examens af te leggen. 

In 2019 is het Maak Geschiedenisproject Open het Stadsbestuur gestart. Het archief van het stadsbestuur bevat een schat aan informatie over de stad Groningen, haar inwoners en bezittingen in de provincie. Deelnemers aan het project werken momenteel aan de resoluties van burgemeesters en raad uit het jaar 1719 en een deel van hun transcriptiewerk is inmiddels aan het inventarisnummer toegevoegd. Afgelopen periode is een deel van de Requestboeken uit de periode 1672 – 1805 online geplaatst. In de Rekestboeken staan verzoeken van burgers aan het Stadsbestuur mét antwoord. Op scannummer 10 lezen we een verzoek dat te maken heeft met de Kerstvloed van 1717 (in 2017 besteedden de Groninger Archieven hier aandacht aan met het Maak Geschiedenisproject Kerstvloed 1717. In het verzoekschrift is te lezen hoe Ebeltijn Peters, weduwe van Meene Willems, lijdt door ‘’t versterff van ’t Runtvee’ en ‘de laatste watervloed’. Ze verzoekt om haar tegemoet te komen in ‘haare sware huire’. De burgemeesters en de raad besluiten om de huur tijdelijk te verlagen.

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe scans van jan-feb 2019