0001_2136_0239_banner.jpg

Onze collectie wordt continu aangevuld met archiefmateriaal, boeken en tijdschriften. Soms hebben we archiefmateriaal al een tijdje op de plank staan, maar is het voor u nog niet toegankelijk. Elke twee maanden, op de tweede zaterdag van de maand, zetten we op een rijtje welke nieuwe (delen van) archieven nu voor u beschikbaar zijn: Nieuw in de collectie

Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)
Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)

Nieuwe toegangen archieven uitgelicht

3094   Afdeling Appingedam van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 1841-1999

In 1828 is deze plaatselijke vereniging van het departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht. Dit was een landelijke vereniging met regionale departementen. De organisatie was opgericht "om naar de beginselen van den christelijken godsdienst, algemeen volksgeluk te bevorderen. De Maatschappij streeft naar bereiking van dat doel onafhankelijk van eenige kerkelijke of staatkundige partij." Het archief geeft een beeld van de vereniging en van de initiatieven die werden ondernomen door de inwoners van Appingedam. 

2113   Sportvereniging “Vlugheid en Kracht” [te Groningen], 1904-1995 (herzien)

De vereniging werd opgericht om de militaire dienst te verkorten bij een goede conditie. In 2003 werd het archief overgedragen aan de Groninger Archieven en er volgde recent nog een aanwinst. In het archief zitten kleine boekjes met statuten vanaf 1919. Daarin staat dat de vereniging ten doel had om de welstand van het lichaam te bevorderen en belangstelling voor de gymnastiek op te wekken. 

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe toegangen van maa-apr 2019

Nieuwe aanwinsten bibliotheek uitgelicht

Onder onze aanwinsten van de afgelopen maanden bevinden zich twee omvangrijke archeologische onderzoeken. Het rapport van de opgravingen aan de Oostzijde van de Grote Markt tussen 2008 en 2017 en onder redactie van Johan Nicolay verscheen het archeologisch rapport Huisplaatsen in De Onlanden : de geschiedenis van een Drents veenweidegebied.

Paul Brood, Gerard van Krieken en Jan Spoelder schreven De wijde wereld van Cornelis Pijnacker (1570-1645). In deze biografie besteden de auteurs aandacht aan de periode waarin Pijnacker hoogleraar rechten en later rector magnificus in Groningen was. Pijnacker is ook bekend als carthograaf.  

Nadat Nederland in 1945 bevrijd was, ging men al spoedig over op de berechting van hen die in de oorlog hadden samengewerkt met de bezetter. Mieke Meiboom schreef hier over Foute Groningers? : berechting van collaboratie, oorlogsgerelateerde misdaden en internationale oorlogsmisdaden in Groningen, 1945-1951.             

Hier vindt u de volledige aanwinstenlijst van maa-apr 2019

Nieuwe scans uitgelicht

Kroniekschrijver Abel Eppens (1534-1590), afkomstig uit Eekwerd, schreef de bekende kroniek Der Vresen Chronicon sonderling der stadt Groningen unde Ommelanden, 1537-1589. Het is een uniek document, omdat het een ooggetuigenverslag is van de onrustige periode rond het begin van de Tachtigjarige Oorlog in Groningen en Oost-Friesland.

Ook digitaal beschikbaar is het boek Zevenennegentig Groninger familiewapens. - [s.a.] Hierin staan bekende Groninger familienamen met de bijbehorende familiewapens. De familiewapens zijn opmerkelijk genoeg niet in ‘wapenvorm’ getekend, maar in vierkante blokken. We hebben vermoedelijk niet te maken met een beroepsschilder. Wie de maker is, is onduidelijk en ook het jaartal kunnen we niet achterhalen. Wellicht komt het uit de jaren vijftig, of iets eerder. Een curiositeit is het zeer zeker.

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe scans van maa-apr 2019