1470_1296_0024_cr.jpg

Onze collectie wordt continu aangevuld met archiefmateriaal, boeken en tijdschriften. Soms hebben we archiefmateriaal al een tijdje op de plank staan, maar is het voor u nog niet toegankelijk. Elke twee maanden, op de tweede zaterdag van de maand, zetten we op een rijtje welke nieuwe (delen van) archieven nu voor u beschikbaar zijn: Nieuw in de collectie

Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)
Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)

Nieuwe toegangen archieven uitgelicht

3088   F. Veldman en zijn familie, 1691-1965

De Groninger Freerk Veldman (1873-1964) was betrokken bij de oprichting van de eerste Nederlandse emigratie-nederzetting in Zuid-Afrika. Rentenieren als boer zag Veldman op 53-jarige leeftijd niet zitten. De vraag of hij voor de Nederlandse Zuid-Afrikaanse vereniging in een commissie zitting wilde nemen, kwam als geroepen. De commissie vond dat één persoon de leiding moest nemen over de emigratie en dat werd Veldman. In het dikke pak over de totstandkoming van de nederzetting is van alles te vinden. Bijvoorbeeld het rapport van de Zuid-Afrikaanse econoom S.J. de Swardt, die het te kopen landgoed zeer geschikt acht voor Nederlandse boeren.

2698   Verzameling fragmentarchieven: inventarisnummer 276: Toelichting op het plan (van de Franse architect Nicolas de Pigage) ingezonden voor de prijsvraag voor de bouw van een nieuw stadhuis, 1775

Collega Mirjam de Jonge heeft over deze aanwinst een blog geschreven: Plan Stadhuis terug op stee.

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe toegangen van mei-juni 2019

Nieuwe aanwinsten bibliotheek uitgelicht

In 2019 is het 50 jaar geleden dat de Lauwerszee het Lauwersmeer werd. Ter gelegenheid van dit vijftigjarig jubileum verscheen Beteugeld Estuarium: cultureel erfgoed in het Lauwerszee- en het Lauwersmeergebied van Albert Buursma. Hij deed onderzoek in opdracht van de Waddenacademie. Het boek omvat de volledige geschiedenis en zelfs prehistorie van het gebied: van de vroegste landschapsgeschiedenis tot het huidige gebruik als militair oefenterrein, haven en recreatiegebied.

Op zondagmiddag 15 april 1945 was Musselkanaal bevrijd. Geerdina Bossinga (1872-1963) hield een dagboek bij van de bevrijding en de maanden die daarop volgden. Dat dagboek is nu uitgegeven onder de titel De bevrijding van Musselkanaal, 1945. Het boekje bevat enkele bijlagen, waaronder een register van persoonsnamen.

In 2015 nam de Stichting Oude Groninger Kerken het beheer van de hervormde kerk van Oude Pekela op zich. De kerk, die in de zeventiende eeuw werd gebouwd, is omring door een even oud kerkhof. Inge Dekker vertelt in Pioniers van het volksgeluk: verhalen achter oude graven op de begraafplaats van Oude Pekela over de mensen die hier begraven liggen. Zoals veel boekjes in de reeks Groninger kerkhoven is het een klein boekje, zonder annotatie of bronvermelding.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Mariakerk 't Zandt (Gr.): de grafzerken op het kerkhof door Ger Snaak. Deze eigen uitgave is eenvoudig vormgegeven, maar bevat een schat aan informatie over het kerkhof van ’t Zandt. Het boekwerk telt bijna driehonderd pagina’s en is voorzien van bronvermelding. Het boek bevat veel genealogische informatie en is rijk geïllustreerd.

In het kinderboek De kerk als tijdmachine beschrijft Martin Hillenga aan de hand van een denkbeeldige kerk op het Groninger platteland de geschiedenis voor het Christendom tot vandaag de dag. Het boek is zeer fraai geïllustreerd door Stefan Keijser.

Hier vindt u de volledige aanwinstenlijst van mei-juni 2019

Nieuwe scans uitgelicht

In het kader van Maak Geschiedenis – Open het Stadsbestuur worden diverse stukken uit toegang 1605 Stadsbestuur van Groningen gescand. Sommige stukken uit dit archief zijn zwaar beschadigd en worden om die reden gedigitaliseerd, inventarisnummer 3898 Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de stad uit 1730 bijvoorbeeld. Hierin vinden we allerlei uitgaven en inkomsten van de stad, waaronder facturen, ontvangen rekeningen, maar ook betalingen van salarissen. We komen onder andere een salarisbetaling tegen van rentmeester Wildervanck voor de ratelaarswacht. Een ratelaar was een soort politieagent die ‘s nacht patrouilleerde met een ratel. De ratelaar ‘repte’ (zoals het laten klinken van de ratel werd genoemd) wanneer de avondklok inging en wanneer de mensen moesten worden gewekt. Uit de salarisbetaling blijkt ook dat de ratelaars in de wintermaanden een hoger weeksalaris ontvingen.

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe scans van mei-juni 2019