1536_7594_cr_nvhn.jpg

Onze collectie wordt continu aangevuld met archiefmateriaal, boeken en tijdschriften. Soms hebben we archiefmateriaal al een tijdje op de plank staan, maar is het voor u nog niet toegankelijk. Elke twee maanden, op de tweede zaterdag van de maand, zetten we op een rijtje welke nieuwe (delen van) archieven nu voor u beschikbaar zijn: Nieuw in de collectie

Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)
Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)

Nieuwe toegangen archieven uitgelicht

3091   Provinciale Groninger Vereniging Het Groene Kruis, 1902-2005

De Provinciale Groene Kruisvereniging is opgericht op 17 oktober 1902 in Groningen. Het doel van de vereniging was hulpverlenen bij de verpleging van zieken, de gezondheidstoestand in het algemeen verbeteren, ziekten voorkomen en tuberculose bestrijden als volksziekte. Het Gedenkboek 10 jaren groene kruis uit 1910 geeft een beeld van de werkzaamheden van de vereniging in Groningen. Er werd veel aan woningontsmetting en desinfectie gedaan, waarbij in Groningen de zogenaamde ‘zeepsopboenmethode’ werd gebruikt. Daarnaast werd er in de eerste jaren na oprichting steun verleend aan kinderen die naar een hersteloord gingen en ook aan mensen die aan tuberculose leden. Het ziekenvervoer werd door het Groene Kruis ook sterk verbeterd. In de stukken over de opleiding en taken van de kraamverzorgster zijn documenten te vinden over de benodigdheden van de kraamverzorgster in de jaren 30 en 40.

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe toegangen van juli-augustus 2019

Nieuwe aanwinsten bibliotheek uitgelicht

Aan het begin van de negentiende eeuw werd de eerste geologische kaart van Groningen gepubliceerd, de eerste in zijn soort in ons land. Medicus Gozewinus Acker Strating bracht de ondergrond van de provincie Groningen in kaart. Van de hand van Reinder Reinders verscheen De atlas van Acker Stratingh: kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839). In dit boek beschrijft Reinders hoe deze kaart tot stand kwam. Daarnaast bevat het boek uitgebreide analyses van bevindingen van Acker Strating, alsmede een replica van de kaart.

Zelden duiken mensen zo diep in hun woning of woonomgeving als Rienk Bijma. Hij schreef Een Deftig Huys met een fraay Hoff: de geschiedenis van een oud Gronings huis en het omringende havenkwartier. In deze lijvige en fraai geïllustreerde uitgave vertelt hij de bewonings- en bouwgeschiedenis van zijn woning aan de Zoutstraat in Groningen en de directe omgeving. Het huis was vroeger een raffinadeurswoning, die hoorde bij de nabijgelegen suikerraffinaderij. Ernaast lagen de West-Indische scheepswerf en het tuchthuis. Het laat de geschiedenis van de stad Groningen zien via de kleinere geschiedenissen van de buurt.

In de voetsporen van Schnitger: een reis door de Groningse en Nedersaksische orgeltuin is een gids van de “orgeltuin” van Groningen en Nedersaksen. Het boek bevat beschrijvingen van de historische orgels in de regio en verschillende routes om ze allemaal te ontdekken.

Hier vindt u de volledige aanwinstenlijst van juli-augustus 2019

Nieuwe scans uitgelicht

In het kader van het Maak Geschiedenisproject Open het Stadsbestuur worden diverse stukken uit toegang 1605 Stadsbestuur van Groningen gescand en getranscribeerd (omgezet naar getypte letters), zoals inventarisnummer 8315 Stukken betreffende de West Indische Compagnie en de kolonies Essequebo, Demerary, Berbice en Suriname, de eilanden Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba, en de Verenigde Staten van Amerika, 1775 - 1787. Een aantal vrijwilligers onderzoeken de Groningse betrokkenheid bij de slavernij. We vinden slechts enkele verwijzingen naar Groningers of Stad en Lande. Sommige fragmenten zijn opvallend te noemen. Zo lezen we dat voor de bouw van een fort dertigduizend ‘negerdagen’ worden gerekend. Ook lezen we over een hoogoplopende kwestie tussen plantage-eigenaren waarbij ‘negers ‘s nachts in de tuynen van de buren’ liepen en dit tot gewelddadigheden leidde.

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe scans van juli-augustus 2019