1785_18617_cr3.jpg

Onze collectie wordt continu aangevuld met archiefmateriaal, boeken en tijdschriften. Soms hebben we archiefmateriaal al een tijdje op de plank staan, maar is het voor u nog niet toegankelijk. Elke twee maanden, op de tweede zaterdag van de maand, zetten we op een rijtje welke nieuwe (delen van) archieven nu voor u beschikbaar zijn: Nieuw in de collectie

Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)
Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)

Nieuwe toegangen archieven uitgelicht

1240   Groninger Lawn Tennis Bond, 1913-2004 (aanvulling)

Dit is het archief van de oudste tennisvereniging die Groningen kent. De Lawn Tennis Bond is opgericht in 1913 nadat verschillende kleine tennisverenigingen zich hadden samengevoegd in één grote vereniging, onder het initiatief van Notaris Tjeenk Willink. In het handgeschreven notulenboek met korte jaarverslagen van 1913 tot 1934 is te lezen over de oprichting van de bond en ook dat zij verkeert “in bloeiende toestand, daar reeds vele nieuwe leden zich lieten voordragen”.

Lid worden van de club ging niet zomaar. In de statuten en het huishoudelijk reglement staat het volgende: “De aanvraag moet door minstens twee gewone leden ondersteund worden, die ten blijke daarvan de kennisgeving mede onderteekenen. De secretaris brengt binnen acht dagen na ontvangst van de kennisgeving deze ter kennis van de leden door aanplakking aan het paviljoen. Is binnen veertien dagen na die aanplakking geen schriftelijk verzoek om stemming ingekomen van minstens zes gewone leden, dan is het kandidaat-lid als lid aangenomen.” De vereniging kende deze ballotageregeling tot in de jaren zestig.

Verrassend zijn de vele foto’s die dit archief rijk is, in totaal wel 60 stuks. De foto’s zijn gemaakt in de periode 1913 tot 1976.

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe toegangen van september-oktober 2019

Nieuwe aanwinsten bibliotheek uitgelicht

De Dilcht, een villa tussen Helpman en Haren, werd in 1930 gebouwd naar ontwerp van de Groninger architect A.R. Wittop Koning. Bewoner Edwin Ezinga schreef De Dilcht: historie en herinneringen over de geschiedenis van de plek, het huis en haar bewoningsgeschiedenis.

In de zeventiende en achttiende eeuw nam Nederland via de Westindische Compagnie (WIC) deel aan de zogenaamde “driehoekshandel”. Dit was de handel in tot slaaf gemaakte mensen en koloniale waren tussen Afrika, Amerika en Europa. In de eerste helft van de zeventiende eeuw was de WIC nauw betrokken bij de Nederlandse kolonie in Brazilië. Ook Groningen speelde hier een rol. Zo was de hoogste civiele bestuurder van de kolonie tussen 1646 en 1654, Wolter Schonenborgh, van Groningse komaf. Leendert J. Joosse beschrijft in Afscheid van Brasil: Nederlanders en Brazilianen, ontmoeting en mislukking 1624-1669 de geschiedenis van deze vergeten kolonie en besteedt daarbij ook aandacht aan de Groningse spelers.

Egge Knol schreef het artikel Walfridus en Radfridus: slachtoffers van de Noormannen voor historisch tijdschrift Fryslân. In het themanummer gewijd aan de Vikingen schrijft Knol over de Bedumse heilige Walfridus en zijn zoon Radfridus die zo’n duizend jaar geleden door de Noormannen werden vermoord.                    

Ooit stonden er in onze provincie enkele honderden borgen. Op een enkele na zijn ze in de loop der eeuwen allemaal verwoest. Het had niet veel gescheeld of ook de Allersmaborg bij Ezinge was rond het begin van de twintigste eeuw gesloopt. Anette van der Post en Henk Th. van Veen beschrijven in Zeven eeuwen Allersmaborg de geschiedenis van dit bijzondere huis en haar bewoners.

Hier vindt u de volledige aanwinstenlijst van september-oktober 2019

Filmbank Groningen

Filmbankgroningen.nl is de nieuwe website van de Groninger Archieven. Deze site vervangt gava.nl. Op de nieuwe site is zoeken op fragmenten mogelijk, zo hoeft u niet de hele film door te kijken of spoelen. Naast het tonen van nieuwe films, maken we nu ook tentoonstellingen, waarin we films per thema laten zien. Verder lichten we onder andere filmclubs, filmmakers en dorpsfilms uit.