0001_2136_0239_banner.jpg

Nieuw in de collectie

Vanaf Openbaarheidsdag, 2 januari 2020, zijn stukken in te zien die tot dat moment niet openbaar waren. Het hele jaar publiceren de Groninger Archieven nieuwe inventarissen, waardoor stukken voor gebruik beschikbaar komen. De laatste jaren sturen wij daarover eens in de twee maanden een nieuwsbrief. Een aantal archieven, ook die waarvan inventarissen al langer beschikbaar zijn, bevatten stukken die niet meteen openbaar gemaakt mogen worden, omdat ze privacygevoelige informatie bevatten. Deze stukken worden dan een aantal jaren uitgesloten van openbaarheid. Elk jaar op 1 januari verloopt deze termijn voor een aantal stukken. 

Van de archiefstukken die per 1 januari 2020 openbaar zijn, hebben wij een lijst samengesteld: Stukken openbaar in 2020. Een lijst die laat zien hoe breed onze collectie is. Wij nodigen u uit om die lijst te bekijken. Met weer vele onderzoeksmogelijkheden erbij!

Geboorteakte Hendrik Hazelhoff, Winschoten 1919. Groninger Archieven
Geboorteakte Hendrik Hazelhoff, Winschoten 1919. Groninger Archieven

Net als ieder ander jaar worden ook nieuwe akten van de Burgerlijke Stand openbaar: geboorten uit 1919, huwelijken uit 1944 en overlijdens uit 1969. Alle geboorte- en huwelijksakten zijn gescand en in te zien op allegroningers.nl, aan de overlijdensakten wordt nog gewerkt. U kunt de gescande registers doorbladeren en als u de zoekfunctie gebruikt krijgt u een overzicht van de vondsten in deze registers. Dit is het resultaat van de inzet van vele vrijwilligers van Alle Groningers in het afgelopen jaar.

Eén van de stukken die beschikbaar is gekomen, is de geboorteakte van Hendrik Hazelhoff in Winschoten. Hij werd bekend onder zijn schrijversnaam Max Dendermonde (1888-1968). Lees de blog: Geboorteakte Max Dendermonde openbaar.

Openbaarheid en privacy

Zoals alle Nederlandse archiefinstellingen hebben wij naar aanleiding van de wet- en regelgeving (waaronder de sinds 2018 geldende AVG - algemene verordening Gegevensbescherming) gekeken welk materiaal privacygevoelige informatie kan bevatten. Als een stuk over personen gaat, valt het onder de AVG. De regels vragen speciale aandacht voor bijzondere persoonsgegevens, zoals religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond en seksuele geaardheid. Deze mogen niet openbaar worden. Daarom kijken wij strenger naar archieven van kerken en kerkelijke organisaties. Ook archiefstukken over strafzaken blijven uitgesloten van openbaarheid zo lang de betrokken mensen kunnen leven. We worden in Nederland gemiddeld steeds ouder.

Overigens blijft de mogelijkheid om ontheffing van bovengenoemde stukken aan te vragen in het kader van uw onderzoek.

Voor stukken die openbaar zijn voor inzage, kunnen toch wettelijke bepalingen gelden, zoals beperkingen bij het publiceren van informatie over nog levende personen. Als gebruiker dient u daar zelf op te letten en naar te handelen.

De medewerkers van de Groninger Archieven kunnen redelijkerwijs niet alle stukken afzonderlijk bekijken. Als u vindt dat stukken ten onrechte openbaar zijn, vragen wij u ons daarop te wijzen. Zie ook Persoonsgegevens bij de Groninger Archieven.