1470_1296_0024_cr.jpg

Onze collectie wordt continu aangevuld met archiefmateriaal, boeken en tijdschriften. Soms hebben we archiefmateriaal al een tijdje op de plank staan, maar is het voor u nog niet toegankelijk. Elke twee maanden, op de tweede zaterdag van de maand, zetten we op een rijtje welke nieuwe (delen van) archieven nu voor u beschikbaar zijn: Nieuw in de collectie. Nieuw deze maand zijn de aanwinsten op Filmbank Groningen

Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)
Engelse Kamp, Hereweg Ca. 1916. Foto P.B. Kramer. Groninger Archieven (1785_17289)

Nieuwe toegangen archieven uitgelicht

2538 D.J. Leutscher [te Groningen], 1959-2003
Dick Leutscher (1931 tot 2013) was als musicoloog verbonden aan de muziekschool en het conservatorium te Groningen. Daarnaast was hij secretaris van de Stichting ‘Redt de Harmonie’. De concertzaal De Harmonie werd geroemd om zijn bijzondere akoestiek. Ondanks het verzet tegen de afbraak werd de concertzaal in 1973 gesloopt door de gemeente. In het persoonlijk archief van Leutscher is een unieke verzameling foto’s van de oude Harmonie te vinden. Daarnaast bevat het archief tekeningen en voorstellen voor restauratie en uitbreiding van de Harmonie. Ook bevat het archief correspondentie en veel persoonlijke aantekeningen van Leutscher met betrekking tot de stichting ‘Redt de Harmonie’ en de Werkgroep Cultuur van de Partij van de Arbeid, waar Leutscher actief voor was in de periode 1968-1973. Al met al bevat dit archief veel potentieel bronmateriaal voor een onderzoek naar de ondergang van de fameuze Groninger concertzaal.

3153 Coöperatieve Dorsvereniging Woltersum en Omstreken, 1920-1973
Een dorsvereniging was een coöperatieve vereniging, waarvan de leden gezamenlijk dorsmachines aankochten en exploiteerden. Voorheen moest het dorsen – het verwijderen van de graankorrel uit een rijpe aar – handmatig gedaan worden, een zeer arbeidsintensieve activiteit. Met een dorsmachine kon men de graankorrels op mechanische wijze uit de aren verwijderen. Dat bespaarde veel tijd en energie. De eerste dorsmachines werden in de jaren 1850 vanuit de Verenigde Staten in Nederland ingevoerd. Niet lang daarna ontstonden vooral in het noordoosten en oosten van Nederland de eerste dorsverenigingen, met als doel het verwerven van de gewilde dorsmachine. In Groningen werden, vooral in de eerste decennia van de twintigste eeuw, tientallen dorsverenigingen opgericht. De archieven van een aantal van deze verenigingen zijn te raadplegen bij de Groninger Archieven, zoals die van de Coöperatieve Vereeniging Stoomdorschmachine Vereeniging Woltersum.

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe toegangen van januari - februari 2020.

Nieuwe aanwinsten bibliotheek uitgelicht

Emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis Jan Lokin beschrijft de lange geschiedenis van de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen in zijn boek Groninger faculteit der rechtsgeleerdheid (1596-1970). Dat Lokin van opleiding jurist is, merkt de lezer: het boek is zeer gedetailleerd en met bewijs onderbouwd alsof het een rechtszaak is. 

Over de ingrijpende veranderingen door ruilverkaveling in ons landschap is nog weinig gepubliceerd. Daarom besloten Gerhard Oterdoom, Scholto ten Have en Jan Hazelhoff de geschiedenis van de ruilverkaveling bij Blijham en Bellingwolde vast te leggen in hun boek Realisatie ruilverkaveling Blijham-Bellingwolde (1947-1974).

Aan de oostkant van onze provincie ligt de landsgrens. Voor ons is dat vanzelfsprekend, maar vroeger was die grens niet zo duidelijk als vandaag de dag. Dirkje Mulder-Boers beschrijft in De grens getrokken: Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 1914-1964 hoe vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog langzaam maar zeker de grens voelbaar werd in dit gebied.

Hier vindt u de volledige aanwinstenlijst van januari - februari 2020.

Nieuwe scans uitgelicht

Klaas Jans Beukma vertrok in 1835 als eerste Groningse landverhuizer met zijn kinderen naar Amerika. Twee bundels brieven die hij schreef aan zijn familie zijn gescand. De briefbundels zijn zeer interessant, evenals het artikel ‘De landverhuizer die terugkwam’ geschreven door Lies Reitsema, dat aan te vragen is bij de Groninger Archieven.

De bevolkingsregisters over de jaren 1850-1900 zijn nu online beschikbaar via AlleGroningers.nl. Klik op Bladeren door bronnen > Uitgebreid zoeken > Bevolkingsregister. U hoeft dus niet langer naar de Groninger Archieven te komen om de bevolkingsregisters op microfiches te bekijken. Het kan nu vanuit huis. Harry Perton, redacteur bij de Groninger Archieven, schreef over de bevolkingsregisters in zijn weblog.

Hier vindt u de volledige lijst met nieuwe scans van januari - februari 2020

Nieuw op Filmbank Groningen

De nieuwste aanwinsten op Filmbank Groningen komen vooral van de filmmakers van de Groninger Smalfilmclub (GSF). Zij probeerden vooral films te maken met een begin en een eind, het zijn vaak kleine speelfilms met uiteenlopende onderwerpen. Zelfs spionage van over het ijzeren gordijn (ten tijde van de koude oorlog) komt voorbij. Daarnaast hebben we ook een nieuw aantal films van een van de prominente makers van GSF toegevoegd, het gaat hier om Dries Hendriks.

Naast deze films van de GSF leden zijn er ook films van particulieren zoals de familie de Raad en beelden van bijvoorbeeld de Krimstermolen.

Lees meer en bekijk de nieuwste films.