3054_821_101_web.jpg

Op 18 januari werd de Dag van de Groninger Familiegeschiedenis voor het eerst gehouden, in samenwerking met de Nederlandse Genealogie Vereniging (NGV).

In de ochtend konden deelnemers van het Maak Geschiedenisproject Lidmaten gezocht ervaringen uitwisselen. De deelnemers helpen gegevens van lidmaten uit kerkarchieven tot 1811 te verwerken voor de site AlleGroningers.nl. Er waren vijf nieuwe deelnemers aanwezig. Een deelnemer aan het woord: "We hebben zoveel geprofiteerd van Alle Groningers en willen graag helpen om Alle Groningers aan te vullen. Zo kunnen we iets terug doen.”

Alle Groningers

Tijdens het middagprogramma was iedereen welkom die geïnteresseerd was in familiegeschiedenis en familieonderzoek. Er kwamen maar liefst 140 bezoekers naar de Dag van de Groninger Familiegeschiedenis. Albert Beuse (projectleider Alle Groningers) opende de middag met een introductie op de site AlleGroningers.nl, de centrale bron voor iedereen die aan de slag gaat met Groninger familiegeschiedenis. Hij demonstreerde extra zoekmogelijkheden, waaronder het zoeken op de site met twee namen. Ook kun je spellingsvarianten van namen vinden door bijzondere tekens te gebruiken. Daarnaast nodigde hij uit om fouten in de database van AlleGroningers.nl te melden, zodat we deze kunnen verbeteren.

Dag van de Groninger Familiegeschiedenis 18 januari 2020. Foto Teijo Doornkamp
Dag van de Groninger Familiegeschiedenis 18 januari 2020. Foto Yvonne Buter

Genealogie en criminaliteit

Spreekster Antonia Veldhuis gaf veel genealogische tips voor beginners en gevorderden. Eén tip was: Stel veel vragen in familiekring en aan deskundigen. Zij vertelde ook hoe juist criminaliteit meer mogelijkheden geeft om extra informatie te verzamelen. Juist deze bronnen geven extra informatie over de mensen, naast namen en data in akten. “Wellicht zegt u nu: Ik hoop, dat ik criminelen in mijn familie heb,’’ sloot ze dit onderdeel af.

Columns

Twee gesproken columns gingen dieper in op lotgevallen van mensen. Johan Waterborg besprak het Album Amicorum van Eiso Jarges uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Zo’n album is een voorloper van het poëziealbum en laat de kennissen- en vriendenkring zien. Eiso Jarges kende bijvoorbeeld Wigbold Ripperda uit Winsum, die maandenlang de verdediging van Haarlem leidde. Wigbold werd na de overgave onthoofd, maar zijn naam is nog steeds bekend in Haarlem. Eiso Jarges was zelf commandant van de schans bij Delfzijl. Hij stierf in 1584 aan de pest, in de buurt van Delfzijl.

Eppo van Koldam biechtte zijn relatie met Elsje op, een relatie op afstand. Zij overleed namelijk al in 1900. Zij werd geboren in Haren en verloor al op vier jarige leeftijd haar ouders. Brieven verzonden vanuit verschillende plaatsen tussen 1835 en 1850 wijzen op een zwervend bestaan in armoede. Elsje kwam terecht bij de bedelaarskolonie in Ommerschans. Maar bij haar overlijden in 1900, 78 jaar oud, was daar in de bronnen niets meer over te vinden. “Kennelijk kreeg zij haar leven op orde. Ik ben trots op haar,” aldus Van Koldam.

Met veel enthousiaste deelnemers en een flinke opkomst was deze Dag van de Groninger Familiegeschiedenis geslaagd! Op naar de volgende keer.