0001_2136_0239_banner.jpg

Sinds 14 november 2016 was een deel van de notariële archieven van standplaatsen in de provincie over de periode 1811-1861 niet raadpleegbaar. De repertoria en akten waren uitgeleend om gescand te worden. Alle stukken zijn nu weer terug en kunnen weer aangevraagd en ingezien worden.

Voorlopig gebruiken u en wij nog deze papieren stukken. Op termijn volgt raadpleging van de scans via MaisFlexis/www.archieven.nl. Dat wil zeggen: het zoeken naar akten in de repertoria en naar de juiste akte gaat nog op dezelfde manier, maar via de website.
 
Het scannen van deze repertoria en akten was mogelijk in het kader van het project Digitale Taken Rijksoverheid. Het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra hebben toen besloten om hun notariële archieven digitaal aan te bieden.
Deze instellingen onderzoeken nu de mogelijkheid om de inhoud van de repertoria in te voeren, waardoor u sneller akten kunt vinden. Dat is echter een zaak van lange adem.

Jhr. Reneke Gockinga, notaris te Groningen, 1840-1883. Tekening: W. Gockinga, Groninger Archieven (1536-4459)
Jhr. Reneke Gockinga, notaris te Groningen, 1840-1883. Tekening: W. Gockinga, Groninger Archieven (1536-4459)