1536_7594_cr_nvhn.jpg

Vier instellingen bezegelen hun partnerschap

Vrijdagmorgen 19 juni hebben de partners die samen Museum aan de A gaan vormgeven een samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. Deze ondertekening vond plaats in het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Wethouder Cultuur, Paul de Rook: “Ik vind het mooi om te zien dat alle partners gaan voor een prachtig nieuw museum en allemaal een onmisbare bijdrage leveren. Het Museum aan de A wordt een historische ontmoetingsplek met een aantrekkelijke vaste presentatie met verhalen van en voor Groningen en de Groningers. Het museum is een belangrijke en mooie toevoeging aan onze gemeente”. In het museum komen allerlei verschillende activiteiten, allemaal met een historisch tintje. Van wisseltentoonstellingen, innovatieve programma’s voor scholieren, workshops, theater, muziek, lezingen en onderzoek voor participatieprojecten.  

Samenwerkingspartners Museum aan de A, juni 2020. Van links naar rechts: Merijn Vos en Nicolette Bartelink (kwartiermakers Museum aan de A), Koen Schuiling (burgemeester en voorzitter bestuur Groninger Archieven), Pieter Westra (voorzitter vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum), Paul de Rook (wethouder cultuur), Rob Schuur (voorzitter Raad van Toezicht Museum aan de A), Jan Wiebe van Veen (directeur Noordelijk Scheepvaartmuseum/Museum aan de A), Klaas van de Wal (gemeente Groningen, voorzitter stuurgroep Museum aan de A), Mirjam Wulfse (gedeputeerde cultuur), Eddy de Jonge (directeur Groninger Archieven), Andreas Blühm (directeur Groninger Museum), Leonieke Vermeer (lid Raad van Toezicht Museum aan de A), Wim van de Pol (voorzitter College van Bestuur Noorderpoort). Foto: Erik Brand
Samenwerkingspartners Museum aan de A, juni 2020. Van links naar rechts: Merijn Vos en Nicolette Bartelink (kwartiermakers Museum aan de A), Koen Schuiling (burgemeester en voorzitter bestuur Groninger Archieven), Pieter Westra (voorzitter vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum), Paul de Rook (wethouder cultuur), Rob Schuur (voorzitter Raad van Toezicht Museum aan de A), Jan Wiebe van Veen (directeur Noordelijk Scheepvaartmuseum/Museum aan de A), Klaas van de Wal (gemeente Groningen, voorzitter stuurgroep Museum aan de A), Mirjam Wulfse (gedeputeerde cultuur), Eddy de Jonge (directeur Groninger Archieven), Andreas Blühm (directeur Groninger Museum), Leonieke Vermeer (lid Raad van Toezicht Museum aan de A), Wim van de Pol (voorzitter College van Bestuur Noorderpoort). Foto: Erik Brand

Samenwerking is pijler

Niet alleen gemeente en provincie Groningen steken geld in het museum, ook de partners dragen elk bij aan de investering en exploitatie. De Groninger Archieven organiseren Maak Geschiedenisprojecten waarbij Groningers hun kennis van stad en provincie kunnen inzetten om een interessante (foto-) collectie voor een groot publiek toegankelijk te maken. (Tussentijdse) resultaten van deze projecten worden onder andere gepresenteerd in het nieuwe Museum aan de A. Ook dragen de Groninger Archieven zorg voor het behoud van het (scheepstekeningen-) archief van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Noorderpoort levert inzet van medewerkers, studenten en middelen voor het leerwerkbedrijf. Noorderpoortstudenten van verschillende opleidingen doen in het museum onmisbare praktijkervaring op. 

De musea

Het Groninger Museum kan in het Museum aan de A delen van zijn historische collectie tentoonstellen en levert ondersteuning en expertise. Tot slot draagt het Noordelijk Scheepvaartmuseum vier historische panden inclusief de collectie, expertise en medewerkers over aan de nieuwe Stichting Museum aan de A.

Verbouwing

In de eerste fase, die over twee jaar is afgerond, ondergaat het Pakhuis aan de Schuitemakersstraat, het Jhr. Rhijnvis Feithhuis aan de Kleine der A en de huidige motorenhal een grondige verbouwing. Na de eerste fase volgt het vormgeven van de vaste presentatie en de programmering van de historische ontmoetingsplek.