1785_06991_header_.jpg

Als redactielid van het Maak Geschiedenisproject Open het Stadsbestuur kwam Emmy Woldring een nieuwjaarswens tegen uit 1724. Ze vond deze wens zo passend dat ze er kerstkaarten van maakte. Wat een mooie toepassing van archiefmateriaal! Wij vroegen of we haar mooie creatie mochten gebruiken als nieuwjaarswens. Dat mocht. #ikMaakGeschiedenis 

Bij deze wensen ook wij u goede feestdagen en een gezond 2021!  

Kerstkaart met nieuwjaarswens uit 1724. Creatie Emmy Woldring

Bij de tekst op de kaart hoort de volgende transcriptie (= het oude handschrift omgezet naar getypte letters)

Wel Edele Heeren
Singuliere Goede Vrienden
ende Nabuiren

Nademalen wij door de goedtheijt des Allerhoogsten
noghmaalen het oude jaar passeren, en een nieuwe
anvaarden soo hebben wij niet willen manqueren
de Heeren tot een sulk ook an haar zijde verho-
pentlijck geluckigh te erleven wissel welmenent-
lijck te gratuleren ende daar bij van den Heer te
wenschen dat de Allerhoogste haar soo wel in
het aanstaande Nieuwe, als nogh veelen volgende
Jaaren bij bestandige gesuntheijdt behouden, en
met all voorspoedigen welwesen, geluck en ver-
genoegen rijkelijck gelieve te segenen.