1785_07192_header_b_.jpg

Nieuw in de collectie

Vanaf 1 januari 2021 komen weer een groot aantal inventarisnummers in onze collectie beschikbaar voor onderzoek. Helaas kunt u, als gevolg van de sluiting van de studiezaal, tot 20 januari deze stukken niet inzien. Dat geldt wel voor een aantal akten van de Burgerlijke Stand die verwerkt zijn op AlleGroningers.nl.

Het hele jaar door komen er stukken beschikbaar voor onderzoek bij de Groninger Archieven. Eens in de twee maanden sturen wij daarover een nieuwsbrief. Een aantal archieven, ook die waarvan inventarissen al langer beschikbaar zijn, bevat stukken met privacygevoelige informatie. Daarom worden ze een aantal jaren uitgesloten van openbaarheid. Elk jaar op 1 januari verloopt deze termijn voor een aantal stukken. 

Van de archiefstukken die per 1 januari 2021 openbaar zijn, hebben wij een lijst samengesteld: Stukken openbaar in 2021. Een lijst die laat zien hoe breed onze collectie is. Wij nodigen u uit om die lijst te bekijken.

Dankbetuiging voor de deelneming in de rouw na het overlijden van Sientje van Houten, 1971. Groninger Archieven (2107-228)

Burgerlijke Stand

Net als ieder jaar worden er ook akten van de Burgerlijke Stand openbaar: geboorten uit 1920, huwelijken uit 1945 en overlijdens uit 1970. Alle huwelijksakten zijn gescand en in te zien op AlleGroningers.nl. Hetzelfde geldt voor de geboorteakten van de gemeentes Adorp tot en met Hoogezand. U kunt de gescande registers doorbladeren en de zoekfunctie gebruiken om uw zoektocht specifieker te maken. Aan de resterende geboorte- en overlijdensakten wordt nog gewerkt.

Eén van de stukken die beschikbaar is gekomen, is de akte van het overlijden van Sientje van Houten op 26 november 1970 te Groningen. Lees de blog: Sientje van Houten, beschermvrouw van haar broers oeuvre.

Openbaarheid en privacy

Zoals ieder jaar hebben wij naar aanleiding van de wet- en regelgeving (waaronder de sinds 2018 geldende AVG - algemene verordening Gegevensbescherming) gekeken welk materiaal privacygevoelige informatie kan bevatten. Als een stuk over personen gaat, valt het onder de AVG. De regels vragen speciale aandacht voor bijzondere persoonsgegevens, zoals religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond en seksuele geaardheid. Deze mogen niet openbaar worden. Daarom kijken wij strenger naar archieven van kerken en kerkelijke organisaties. Ook archiefstukken over strafzaken blijven uitgesloten van openbaarheid zo lang de betrokken mensen kunnen leven. We worden in Nederland gemiddeld steeds ouder.

Wel kunt u bij ons een verzoek indienen via ons contactformulier om beperkt-openbare stukken in te zien.

Voor stukken die openbaar zijn voor inzage, kunnen toch wettelijke bepalingen gelden, zoals beperkingen bij het publiceren van informatie over nog levende personen. Als gebruiker dient u daar zelf op te letten en naar te handelen.

Wij kunnen redelijkerwijs niet alle stukken afzonderlijk bekijken. Als u vindt dat stukken ten onrechte openbaar zijn, vragen wij u ons daarop te wijzen. Dat geldt ook als u meent, dat stukken ten onrechte niet openbaar gemaakt zijn. Zie ook Persoonsgegevens bij de Groninger Archieven.