Zoek op de website

Agenda

03aprALV Stad en Lande en lezing door Dr. Fokke Akkerman: Het leven en werk van Rudolf Agricola.

Stad en Ommelanden van Groningen hebben in de vroeg-moderne tijd vanaf ongeveer 1460 een belangrijke rol gespeeld in de vernieuwing van onderwijs en geleerdheid in Noord-West Europa. De oorzaken en omstandigheden daarvan bespreekt Dr. Akkerman in zijn lezing voor de vereniging Stad en Lande.

Rudolf Agricola [1785-23964] Rudolf Agricola [1785-23964]

Belangrijke figuren die een rol gespeeld hebben zijn Wessel Gansfort, Rudolf Agricola, Regnerus Praedinius en Ubbo Emmius. In deze lezing zal voornamelijk aandacht geschonken worden aan Agricola (1443 – 1485) aan wiens werk sinds 1980 veel studie is verricht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Akkerman zal in zijn lezingen vooral ook veel citeren uit de brieven van Agricola en uit de levensbeschrijvingen die over hem zijn gepubliceerd.

Dr. F. Akkerman studeerde klassieke letteren. Hij is emeritus Universitair Hoofddocent aan de RUG (neolatijn). Zijn belangrijkste studieonderwerpen: het vroege humanisme in Noord-Nederland (1469 – 1540) en de teksten van Spinoza (1632 – 1677).

De lezing wordt gehouden in de hal van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen. De lezing sluit aan bij de Algemene Ledenvergadering van de Cultuurhistorische Vereniging Stad en Lande. Ook niet-leden zijn welkom bij de lezing! Zaal open: 19.30 uur. Aanvang ALV: 20.00 uur. Aanvang lezing: 20.30 uur. Toegang gratis.

« Terug naar de agenda