Zoek op de website

Agenda

28oktAvond over de Slag bij Noordhorn in 1581

 Het Staatse leger bij Nordhorn door Verdugo verslagen. Kopergravure, 17e eeuw, afkomstig uit een Nederlandstalige versie van Polemographia Auraico Belgica van Willem Baudart  (817-10257). Het Staatse leger bij Nordhorn door Verdugo verslagen. Kopergravure, 17e eeuw, afkomstig uit een Nederlandstalige versie van Polemographia Auraico Belgica van Willem Baudart (817-10257).

 

Olaf van Nimwegen – De slag bij Noordhorn in militair historisch perspectief

Op 30 september 1581 vochten bij Noordhorn 3.500 Nederlanders, Engelsen en Duitsers onder aanvoering van John Norreys tegen ongeveer 5.500 Duitsers, Walen en Albanezen of Grieken onder Francisco Verdugo. De samenstelling van de beide legers maakt nog eens duidelijk dat het lange tijd gangbare beeld van de Nederlandse Opstand van een nationale vrijheidsstrijd tussen gewapende burgers en geuzen enerzijds en Spanjaarden anderzijds niet met de werkelijkheid overeenkomt. Behalve Verdugo zelf was er geen Spanjaard op het slagveld bij Noordhorn te bekennen. De slag bij Noordhorn laat er geen twijfel over bestaan dat de Nederlandse Opstand een oorlog was tussen huurlegers samengesteld uit beroepssoldaten.

Olaf van Nimwegen (1967), promotie Utrecht (1995), is geaffilieerd onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en houdt zich bezig met militaire geschiedenis in de breedste zin van de late Middeleeuwen tot de Eerste Wereldoorlog.

Isabel van der Velde MA "Verdwenen slagvelden, een schot voor de boeg", samenwerkingsproject onderzoek slagveld Noordhorn

Het onderzoeken van terreinen waar oorlogen zijn uitgevochten vormt een aparte tak binnen het archeologische vakgebied, bekend onder de naam battlefield archaeology en conflict archaeology. Een minder belichte periode binnen deze discipline is de 'Tachtigjarige Oorlog' waarin onder meer de 'Slag bij Noordhorn' (1581) plaatsvond. Rondom het terrein waar deze slag volgens literaire bronnen heeft plaatsgevonden organiseert de noordelijke afdeling van de AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie samen met De Detector Amateur, dorpsbelangen Noordhorn, Stichting Molen Fortuna, de provincie Groningen en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een pilot-project om nader te komen tot een passende waardering voor dit soort terreinen.

Isabel van der Velde is archeoloog Pre- en Protohistorie van noordwest Europa. Zij is voorzitter van de AWN vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling 1: Noord Nederland.

Drewe Schouten – Schansenkrijg in het Westerkwartier van Groningen

Aan de hand van de titel worden luisteraars meegenomen naar het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en hoe de molenberg in Noordhorn daarin een rol speelde. Hierbij zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het naspelen door zogenaamde re-enactors van de vergeten Slag bij Noordhorn in 1581. Ook zal de ‘schansenkrijg’ van Graaf Willem Lodewijk van Nassau en de daaruit voortvloeiende Reductie van Stad Groningen aan de orde komen.

Drewe Schouten studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is docent Informatica aan diverse Hogescholen en sinds 8 jaar molenaar op de ‘Fortuna’ in Noordhorn en de ‘Onderneming’ in Vierhuizen.

Praktische informatie

De avond wordt georganiseerd door RHC Groninger Archieven, de Vereniging Stad&Lande en de NGV afdeling Groningen.
Het programma vindt plaats in de hal van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen. De aanvang is om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en de toegang is gratis voor alle belangstellenden.

« Terug naar de agenda