Zoek op de website

Agenda

21mrtDerde lezing uit de serie 'Aander lu binnen ook lu'

Vanavond organiseren organiseren Stad en Lande, de NGV en de Groninger Archieven de derde lezing uit de serie lezingen 'Aander lu binnen ook lu', oftewel 'Ieder mens heeft zijn waarde'.
De volgende lezingen worden gehouden op 28 maart en 18 april.

Iedere Groninger maakt deel uit van verschillende groepen. Hij of zij kan Stadjer zijn, Ten Boerster of Damster of Veenkoloniaal. Liberaal, socialist of christen-democraat. Man of vrouw. Hervormd, gereformeerd, katholiek, ongelovig of atheïst. Of van Duitse, Joodse, Surinaamse of Molukse herkomst. Zo dragen we allemaal meerdere identiteiten met ons mee. Soms brengt dat conflicten met andere Groningers met zich mee, maar over het algemeen probeert iedereen in goede vrede met de ander te leven. Of toch juist niet?

Het programma:
- 15 februari: Jeroen Benders en Harm van der Veen over Stadjers, Appingedammers en Veenkolonialen
- 7 maart: Stefan van der Poel en Gert van Klinken over joodse en gereformeerde Groningers
- 21 maart: een extra lezing, georganiseerd samen met de Vakbondshistorische Vereniging, over Troelstra, Rugge en hun strijd voor de arbeidersbevolking.
- 28 maart: Lies Ast-Boiten en Mineke Bosch over liberale volksverheffers en strijdbare vrouwen
- 18 april: Otjep Rahantoknam en Kees Kuiken over Molukkers en Chinezen in Groningen.

Data, locatie en tijd
Alle lezingen zijn op een woensdagavond, in de hal van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen. De aanvang is om 20.00 u. (zaal open 19.30 u.) entree gratis.

« Terug naar de agenda