Zoek op de website

Agenda

18febLezing: Annet Nieuwhof over opgravingen in de wierde Ezinge.

 

Na 80 jaar: De opgravingen in de wierde van Ezinge en de uitwerking van de resultaten

In de jaren 1920 en 1930 werd in de wierde van Ezinge grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd door de latere professor A.E. van Giffen. Dit onderzoek leverde zoveel gegevens op dat het indertijd niet tot volledige publicatie kwam. Pas nu, met hulp van de computer en met een veel grotere kennis over het vondsmateriaal, is uitwerking realiseerbaar. In 2011 ging een nieuw onderzoeksproject van start, met als einddoel de volledige publicatie van de opgravingsgegevens. De lezing gaat in op het onderzoek door Van Giffen, en op de resultaten van het nieuwe onderzoek van de opgravingsgegevens en het vondstmateriaal.

 

Annet Nieuwhof studeerde theologie en archeologie. Ze is gespecialiseerd in de archeologie van het terpen- en wierdengebied en doet onder andere onderzoek naar de archeologische restanten van rituelen.

Annet Nieuwhof is redacteur van het boek En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 96). Het boek bevat verder bijdragen van Wil van Bommel-van der Sluijs, Harry Huisman, Lykke Johansen, Egge Knol, Susanne Manuel, Annet Nieuwhof, Mirjam Post, Wietske Prummel, Dick Stapert, Sophie Thasing, Tineke B. Volkers en Inger Woltinge.

Nieuwe Oogst

Ook in 2015 organiseert RHC Groninger Archieven  weer een lezingenreeks samen met de Vereniging Stad&Lande en de NGV afdeling Groningen. Dit jaar gaat de aandacht uit naar nieuwe publicaties over de Groninger Geschiedenis. Onder de titel Nieuwe Oogst vertellen een aantal auteurs over hun recente publicatie en het uitgevoerde onderzoek.

De lezingen vinden plaats in de hal van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen. De aanvang is om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en de toegang is gratis voor alle belangstellenden.

« Terug naar de agenda