Zoek op de website

Agenda

18janLezing: Bert Looper en Albert Buursma over de grens met Friesland

De eerste avond in de serie lezingen over de Grenzen van Groningen gaat over de grens met Friesland. Bert Looper bespreekt wat allerlei soorten grenzen betekenen voor de identiteit van Groningers en Friezen en Albert Buursma vertelt over strubbelingen in het grensgebied in de Wadden.

 

Tussen begrensd en grenzeloos; 1000 jaar grensgeschiedens Friesland-Groningen

De ‘grensgeschiedenis’ van Groningen en Friesland kent vele dimensies. Er zijn natuurlijk de moderne territoriale en organisatorische grenzen, maar evenzo zijn er taalgrenzen, landschappelijke grenzen, mentale grenzen, enz. In zijn lezing probeert Bert Looper, directeur van Tresoar, Fries historisch en letterkundig centrum, alle grensvormen letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen. Hij doet dat op basis van het centrale begrip ‘ídentiteit’: hoe hebben de identiteiten van Groningen en Friesland zich in de loop der tijden ontwikkeld. Zijn prikkelende stelling is dat na een duizendjarig proces van begrenzing er sinds enkele jaren een aarzelend proces van ontgrenzing op gang komt. Van twee gescheiden provincies naar één sterke regio?

Detail kaart H.W. Folckers, 1727, GrA (1536_5314) Detail kaart H.W. Folckers, 1727, GrA (1536_5314)

Een bewogen waddengrens; de scheiding op het Wad tussen Groningen en Friesland door de eeuwen heen

De zeegrens tussen Groningen en Friesland is geregeld omstreden geweest, zelfs nog vrij recentelijk. De motieven die hieraan ten grondslag lagen hadden aanvankelijk vooral te maken met de strandvonderij. Toen de provinciegrens op het Wad echter uiteindelijk was ‘versteend’, gingen de veranderingen in het dynamische gebied een belangrijke rol spelen. In hoeverre was de wens van Groningen om een bewoond Waddeneiland binnen de provinciegrenzen te hebben een motief voor aanspraken op Schiermonnikoog?

Albert Buursma, zelfstandig sociaal-historicus, lid van de coördinatiegroep van Stichting Verdronken Geschiedenis en bestuurslid van Stichting Vrienden Rottumeroog en Rottumerplaat, vertelt erover.

De lezingenavond is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

Aanvang: 20.00 uur (de zaal gaat open om 19.30 uur).

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Stad & lande en de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Groningen.

« Terug naar de agenda