Zoek op de website

Agenda

08febLezing 'De ontwikkeling van het landschap in Groningen'

Op woensdag 8 februari houdt Francien van Soest een lezing over de ontwikkeling van het landschap in Groningen. Met speciale aandacht voor het landschap en de bewoningsgeschiedenis van Middag-Humsterland en het Reitdiep.

Tussen de stad Groningen en Lauwersoog liggen onder meer het Reitdiepgebied, het Nationaal Landschap Middag-Humsterland en het Nationaal Park Lauwersmeer. Het zijn gebieden met een eigen landschappelijk karakter, maar ook met een samenhangende ontstaansgeschiedenis.
Het zijn landschappen van wierden, dijken, kronkelende waterlopen, karakteristieke dorpen, oude kerken en boerenerven die als groene eilanden in de open ruimte liggen. Het zijn allemaal karakteristieken die gezamenlijk het verhaal van het landschap van noordwest Groningen vertellen.

Hoe is dit gebied ontstaan en hoe is het in cultuur gebracht? Waar is men gaan wonen en waarom? Aan de hand van veel beeldmateriaal worden de samenhang en diversiteit van de landschappen uitgelegd.

Francien van Soest is werkzaam als senior beleidsmedewerker landschap bij de afdeling landelijk gebied en water bij de provincie Groningen

De lezing wordt georganiseerd door Stichting Monument & Materiaal.

Datum: Woensdag 8 februari 2012
Locatie: RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen
Tijd: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

« Terug naar de agenda