Zoek op de website

Agenda

26oktLezing door Dick de Boer over Emo’s reis

Woensdagavond 26 oktober 2011 geeft Dick de Boer een lezing over zijn boek Emo’s Reis. Een historisch culturele ontdekkingstocht door Europa in 1212. Dick de Boer nam onlangs afscheid als hoogleraar middeleeuwse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn boek beschrijft hij op beeldende wijze de reiservaringen van abt Emo van het klooster Bloemhof in Wittewierum die in 1211/1212 op en neer naar Rome reisde. De lezing wordt georganiseerd door Stad & Lande.

Prof.dr. Dick E.H. de Boer hield op 23 mei jl. zijn afscheidscollege als hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de 19 jaar van zijn hoogleraarschap was hij actief betrokken bij een reeks initiatieven op het gebied van de Groningse geschiedenis, zoals het verwezenlijken van het Digitaal Oorkondenboek Groningen en Drenthe en het opzetten van de Stichting Verdronken Geschiedenis die zich vooral richt op de bestudering van het Waddengebied.

Jarenlang maakte hij deel uit, geruime tijd als voorzitter, van het bestuur van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag, dat verantwoordelijk is voor de bronnenuitgaven in de Rijks Geschiedkundige Publikatiën. De laatste jaren was hij bovendien directeur van de Landelijke Onderzoekschool Mediëvistiek en academisch directeur van CARMEN (Cooperative for the Advancement of Research through a Medieval European Network). Van zijn leermeester H.P.H. Jansen erfde hij de fascinatie met Emo van Wittewierum.

In de Kroniek van het Klooster Bloemhof vormt het korte relaas van de reis van Emo naar Rome in 1211-1212 een dramatisch hoogtepunt in de stichtingsgeschiedenis van het klooster. De Boer besefte dat het uitwerken van dat relaas tot een volledige reconstructie van die reis een fantastische mogelijkheid bood om door de ogen van de Fries-Groningse abt naar de dynamische wereld van de vroege 13de eeuw te kijken en op die manier te laten zien hoe de Groningse microkosmos met de Europese macrokosmos was verbonden.
 

Het boek Emo's Reis dat De Boer op 23 mei ten doop hield biedt die reconstructie. Daarin zijn vier informatieve lagen met elkaar verweven: a. een beschrijving van de reis, b. historische thema's die in kaders zijn uitgewerkt, c. heel uiteenlopende bronteksten in vertaling die de tijd zelf tot klinken brengen en d. honderden afbeeldingen, variërend van manuscripten en voorwerpen uit Emo's tijd tot moderne foto's die een beeld geven van landschap en cultuur.

Locatie: hal van Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen.
Tijd: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
Toegang: gratis.
 

« Terug naar de agenda