Zoek op de website

Agenda

06novLezing: Kwelgeest of redder in de nood? Thorbecke en de Groningse universiteit, 1850-1872

De Groningse universiteit groeit en bloeit als nooit te voren, maar heeft ook heel andere tijden doorgemaakt. In het midden van de negentiende eeuw raakte zij steeds meer in de gevarenzone en dreigde zij zelfs opgeheven te worden. Volgens Johan Huizinga was dat mede te wijten was aan de tegenstelling tussen het overwegend liberale gewest en de conservatieve universiteit. Die tegenstelling was er zeker, maar of dat oorzaak is geweest van de neergang van de universiteit is nog maar de vraag. De figuur van de liberale voorman Thorbecke, als minister verantwoordelijk voor het hoger onderwijs, is hier cruciaal, maar zijn relatie met het Noorden blijkt nogal gecompliceerd te zijn.

Stereofoto Coll. RHC Groninger Archieven [1988-0022] Stereofoto Coll. RHC Groninger Archieven [1988-0022]

Thorbecke wilde weliswaar de universiteit minder Gronings en meer Nederlands maken, wat niet bij iedereen in Groningen in goede aarde viel, maar hij hield de universiteit ook de hand boven het hoofd toen deze door terugloop van nieuwe aanmeldingen in de gevarenzone kwam en was onmiddellijk bereid nieuwe gebouwen voor de zieltogende universiteit toe te staan, zoals een moderne bibliotheek in 1862 en een fysiologisch laboratorium in 1866. Thorbecke was in 1864, toen de universiteit ook zeer luisterrijk haar 250jarig bestaan vierde, eregast in Groningen. Sommige hoogleraren haatten hem, maar Thorbecke wilde de universiteit niet vernietigen, hij wilde haar alleen veranderen. Is hem dat gelukt? En heeft Thorbecke zo de Groningse universiteit eigenlijk gered? Eén van de bronnen voor deze lezing vormen de brieven van Thorbecke zelf.

Klaas van Berkel is als Rudolf Agricola hoogleraar Geschiedenis verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ter gelegenheid van het komende lustrum van de universiteit bereidt hij een boek over de geschiedenis van de universiteit voor, van de stichting in 1614 tot heden.

Plaats: Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen
Aanvang: 20.00 uur (gebouw open om 19.30 uur

Toegang: Deze lezing wordt georganiseerd door NGV afd. Groningen, Vereniging Stad & Lande en de Groninger Archieven en is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.
Nadere informatie: Groninger Archieven, tel. (050) 599 2000

« Terug naar de agenda