Zoek op de website

Agenda

22aprLezing: Greetje Bijl over onderwijzers in Groningen in de 19e eeuw

In 2014 promoveerde Greetje Bijl op haar onderzoek naar de loopbaan en levensloop van onderwijzers en onderwijzeressen in het openbaar lager onderwijs in de negentiende eeuw in Groningen. Dit onderzoek vormt het onderwerp van haar lezing.

In de eerste helft van de lezing gaat zij in op de loopbaan van onderwijzers en onderwijzeressen: het belang van de hoofdakte voor de loopbaan, een korte schets van de ontwikkeling van de inkomens en de sociale en geografische mobiliteit van de onderwijsgevenden. Ook geeft zij een beeld van het verloop van de benoemingsprocedure. Daarna komen de redenen voor ontslag van onderwijsgevenden aan de orde. Zo spelen in Groningen het drankmisbruik en het socialisme een rol. En dan was er een ontslagzaak wegens zwangerschap in 1904 in Veendam.

Greetje Bijl is historica, afgestudeerd in 1996 en gepromoveerd in 2014. Zij is redactielid van het tijdschrift ‘Historica’.
 
Greetje Bijl, Loopbaan en levensloop van onderwijzers en onderwijzeressen. Sociale mobiliteit, huwelijk, inkomen, benoemingen en ontslag in het openbaar lager onderwijs in Groningen, ca. 1850-1920. Groningen: dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 2014. 412 pagina’s. ISBN 978-90-367-7389-8

Nieuwe Oogst

Ook in 2015 organiseert RHC Groninger Archieven  weer een lezingenreeks samen met de Vereniging Stad&Lande en de NGV afdeling Groningen. Dit jaar gaat de aandacht uit naar nieuwe publicaties over de Groninger Geschiedenis. Onder de titel Nieuwe Oogst vertellen een aantal auteurs over hun recente publicatie en het uitgevoerde onderzoek.

De lezingen vinden plaats in de hal van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen. De aanvang is om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en de toegang is gratis voor alle belangstellenden.

Download hier de folder van de lezingenreeks.

« Terug naar de agenda