Zoek op de website

Agenda

14meiLezing: Strepen in het landschap - het ontstaan van de Hondsrug

Door Harry Huisman

Georganiseerd door Monument & Materiaal

Het vriendelijke, afwisselende zandlandschap van Noord- en Oost-Drenthe is gevormd in de voorlaatste ijstijd. Het gebied verschilt duidelijk van karakter met de rest van de provincie. De topografie wordt bepaald door een reeks NNW-ZZO gerichte zand/keileemruggen, waarvan de Hondsrug de meest oostelijke is.


Landschappelijk gezien zijn de zand- en keileemruggen het interessantst. Ze zijn ontstaan in de laatste fase van de landijsbedekking in het Saalien, circa 135.000 jaar geleden. Hun parallelle verloop heeft te maken met relatief snel bewegend ijs, dat de ondergrond waarover het bewoog heeft gedeformeerd. Over het ontstaan zijn in de loop van de tijd talloze meningen en theorieën naar voren gebracht, maar geen van alle gaf tot dusver een bevredigende verklaring.

Harry Huisman is geoloog en geldt als liefhebber én groot expert op het gebied van zwerfkeien. Hij geeft o.a. rondleidingen in het Hunebedcentrum te Borger

woensdag 14 mei 2014

RHC Groninger Archieven


Cascadeplein 4

Groningen
aanvang 20:00 uur

zaal open 19:30 uur
toegang gratis

« Terug naar de agenda