Zoek op de website

Agenda

11mrtLezing: Meindert Schroor over Rurale metropool

 

Rurale metropool. Mensen, migratie en middelen in Groningen ten tijde van de Republiek.

Er staat al vier eeuwen een universiteit in Groningen. Toch wisten wij tot voor kort niet hoeveel mensen er in de stad woonden, waar zij vandaan kwamen en wat zij voor de kost deden in de eerste eeuwen van het bestaan van deze Alma Mater. Groningen wordt bovendien al eeuwen beschouwd als de meest dominante provinciehoofdstad in Nederland. Maar waar het stadsbestuur destijds (1595-1795) zijn inkomsten vandaan haalde en aan uitgaf, in een tijdvak waarin het wellicht meer macht bezat dan ooit tevoren, was al evenmin bekend. De lezing geeft een verslag van een jarenlang, uitgebreid onderzoek en reconstructie, waarop de auteur onlangs promoveerde. Aan de hand van seriële bronnen (DTB-boeken, burgerboeken) werden het inwonertal (geboorten en sterfte, huwelijken) gereconstrueerd, migratiepatronen achterhaald (m.n. herkomst en sekse) als ook de beroepenstructuur (aan de hand van belastingkohieren, burgerboeken en gilderollen) van de stad Groningen ten tijde van de Republiek. Daarnaast komen de financiën van de stad ruim aan bod.

Meindert Schroor is zelfstandig geograaf en historicus en directeur van Varenius BV, onderzoeksbureau voor Geografie, Geschiedenis en Ruimtelijke Planning te Leeuwarden. Hij is tevens hoofdredacteur van de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (verschijnt 2015) en directielid van de Cultuurhistorie Waddenacademie.

Meindert Schroor, Rurale metropool: bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1595-1795). Historia Agriculturae 64. Groningen; Wageningen: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 2014. 418 p., ill., dvd. ISBN: 978-90-3677-133-7.

Nieuwe Oogst

Ook in 2015 organiseert RHC Groninger Archieven  weer een lezingenreeks samen met de Vereniging Stad&Lande en de NGV afdeling Groningen. Dit jaar gaat de aandacht uit naar nieuwe publicaties over de Groninger Geschiedenis. Onder de titel Nieuwe Oogst vertellen een aantal auteurs over hun recente publicatie en het uitgevoerde onderzoek.

De lezingen vinden plaats in de hal van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen. De aanvang is om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en de toegang is gratis voor alle belangstellenden.

Download hier de folder van de lezingenreeks.

« Terug naar de agenda