Zoek op de website

Agenda

18oktPresentatie nieuwe editie van de kroniek van Sicke Benninge. Op donderdag 18 oktober aanvang 16.00 uur.

Huygens ING en RHC Groninger Archieven nodigen u uit voor de presentatie van
Sicke Benninge Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen.
Bezorgd door Dr. F.A.H. van den Hombergh (†) en drs. E.O. van der Werff, m.m.v. Drs. A.J. Rinzema (†).

Het programma van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: 
15.30 uur  Inloop met koffie en thee
16.00 uur Welkom door prof.dr. J.W.J. Burgers van Huygens ING
16.05 uur Toelichting door drs. E.O. van der Werff - bewerker van de kroniek over de totstandkoming van deze nieuwe editie
16.15 uur Dr. J.F.J. van den Broek – stadshistoricus en oud-gemeentearchivaris van Groningen over: Het belang van de kroniek als bron voor de geschiedenis van Groningen
16.35 uur Dr. B. Ebels - Hoving - oud-docente Middeleeuwen aan RUG te Groningen over: Het karakter van de kroniek van Sicke Benninge.
16.50 uur Aanbieding van de nieuwe editie door J. Burgers van Huygens ING aan: mw. prof. dr. C.G. Santing - hoogleraar ME-geschiedenis RuG te Groningen; aan drs. E. de Jonge - directeur RHC Groninger Archieven te Groningen en aan drs. B. Looper - directeur Tresoar te Leeuwarden.

17.00 uur Afsluiting
Daarna is er natuurlijk gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.

Locatie: RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen
Tijd: 16.00 uur

Aanmelding voor bijeenkomst
In verband met de organisatie vragen wij u om uw komst aan te kondigen voor 10 oktober door een mail te sturen naar info@groningerarchieven.nl.
U kunt ook bellen met de Groninger Archieven: (050) 599 2000 

Over de kroniek
De kroniek van Sicke Benninge is een laat-midddeleeuwse kroniek over de geschiedenis van Friesland en Groningen. De 'stadjer' Benninge beschreef de geschiedenis vanuit het perspectief van de stad Groningen.
De kroniek bestaat uit drie delen. De eerste twee delen bevatten de herkomst van de Friezen vanaf de Trojanen, inclusief een bespreking van de Friese Vrijheid, en vervolgens verschillende teksten en een ingelaste kroniek van de Groninger Johan van Lemego over de jaren 1110-1478.

Het derde deel, het omvangrijkste, is een kroniek over de periode van ca. 1491-1530, bijgehouden aan de hand van de  actualiteit en geschreven op basis van schriftelijke bronnen, eigen waarnemingen, herinneringen en mondelinge getuigenissen. Dit deel behandelt de periode waarin de stad Groningen eerst haar macht over de Ommelanden vestigt en vervolgens naar Friesland tracht uit te breiden. Maar de 'stadstaat' Groningen moet in de zestiende eeuw successievelijk de Saksische, Gelderse en Bourgondisch-Habsburgse machthebbers accepteren.

De teksteditie wordt voorafgegaan door inleidingen over het leven en werk van Sicke Benninge, over de bronnen van de kroniek en over de opzet van de nieuwe kroniektekst. Een index op personen en plaatsnamen maakt de editie verder toegankelijk.
Zelf de inleiding en de kroniek lezen?

Deze editie is na de presentatie digitaal te raadplegen en via de website van Huygens ING kunt u dan een print in 2 delen bestellen. 
Sicke Benninge Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Bezorgd door Dr. F.A.H. van den Hombergh (+) en drs. E.O. van der Werff, m.m.v. Drs. A.J. Rinzema (+)
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) - Den Haag 2012
2 delen;  ISBN 978-905216-180-8; NUR 680
Prijs:  €  41,00

Bestellen: http://www.huygens-b2c.nl/product/129522/Kroniek_van_Sicke_Benninge.aspx

« Terug naar de agenda