Zoek op de website

Agenda

08okt'Over echtheid, imago en pretentie. Het zegel als juridisch sluitstuk en als middel tot image-building'

Sprekers: mr. Caspar van Heel en dr. Remi Schaik.

Georganiseerd door NGV Noord, Stad & Lande en RHC Groninger Archieven

Mr. Caspar van Heel zal in een inleidende presentatie de juridische betekenis van bezegeling van officiële documenten en de ontwikkeling van de wetenschappelijke studie van zegels (ook in internationaal verband) nader uiteenzetten. Na de pauze zal dr. Remi van Schaïk aan de hand van middeleeuwse zegels van Groninger instanties laten zien dat de beeltenis op een zegel in veel gevallen veel meer zegt over de pretenties die de zegelaar heeft dan we op het eerste gezicht zouden denken.

Dr. Remi van Schaïk studeerde geschiedenis in Nijmegen en Gent. Hij werkt sinds 1982 in Groningen bij de Rijksuniversiteit en geeft sinds 1996 onder meer colleges over de klassieke hulpwetenschappen van de geschiedenis (paleografie, diplomatiek, sigillografie, codicologie). Van Schaik publiceert hoofdzakelijk over de middeleeuwse geschiedenis van Noord- en Oost-Nederland en is redactiesecretaris van het Historisch Jaarboek Groningen.


Mr. Caspar van Heel studeerde rechtsgeschiedenis in Groningen en was werkzaam als archivaris in Zeeland en Overijssel. Hij was acht jaar lang het Nederlandse lid van het Zegelcomité van de Internationale Archiefraad (als opvolger van mr. J.H. de Vey Mestdagh).

Midwolda op zegel Oldambt, 1405 Midwolda op zegel Oldambt, 1405

De lezing vindt plaats in de hal van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Toegang gratis.

« Terug naar de agenda