Zoek op de website

Agenda

12decLezing 'Van Stadskist tot T 2100'

De NGV afdeling Groningen, de Cultuurhistorische Vereniging Stad en Lande en het RHC Groninger Archieven organiseren vier lezingen. Vanavond vindt de 4e en dus de laatste lezing plaats. Deze wordt gehouden door Jan van den Broek.

Het oude stadsarchief van Groningen berust bij het RHC Groninger Archieven en is sinds enige tijd doorzoekbaar met behulp van een digitale toegang. De toegang is te vinden onder nummer 2100. Net als elk individu heeft een gemeenschap van mensen – en dus ook een stad – haar eigen kenmerkende bijzonderheden en geschiedenis. Εn zoals steden verschillen in hun aard en historie, zo is dat ook met hun archieven. Er zijn natuurlijk wel overeenkomsten tussen de archieven van verschillende steden, maar stadsarchieven zijn toch vooral unieke verzamelingen van documenten die het stedelijke verleden en de bijzonderheden daarvan weerspiegelen.

Tijdens de voordracht Van Stadskist tot T 2100 zal Jan van den Broek een overzicht geven van wat men in het Groninger stadsarchief tot c. 1594 kan vinden, ingaan op het gebruik dat stadsbestuurders en historici er in de loop van de eeuwen van hebben gemaakt en de pogingen bespreken die achtereenvolgens zijn gedaan om deze massa aan informatie te beheren en toegankelijk te maken. Hij zal ook vertellen over zijn eigen ervaringen met het ontsluiten van het archief en over de keuzes die daarbij moesten worden gemaakt. Uiteraard komt ook de vraag aan bod wat men wel en niet van ‘Toegang 2100’ kan verwachten.

Jan van den Broek (1945) studeerde klassieke talen en filosofie in Nijmegen en kwam in 1971 naar Groningen om chartermeester te worden bij het Rijksarchief in de provincie Groningen. In 1977 werd hij benoemd tot gemeentearchivaris van Groningen. Hij vervulde die functie tot 2002. Daarna werkte hij als historicus bij het RHC Groninger Archieven en is ook na zijn pensionering nog actief als onderzoeker en publicist.

Datum: 12 december 2012
Locatie: Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Toegang: gratis

« Terug naar de agenda