Zoek op de website

Agenda

04aprLezing: Restauraties in Groningen van 1874 tot heden

Stichting Monument & Materiaal nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de lezing:

‘Verleden, heden en toekomst’: Restauraties in Groningen van 1874 tot heden

Door Claudia Versloot

Vanaf het ontstaan van de monumentenzorg in 1874 zijn bij elke restauratie afwegingen gemaakt ten aanzien van de ingrepen die nodig zijn om het gebouw geschikt te maken voor herbestemming of om de architectonische verschijnings-vorm te wijzigen naar de dan geldende modeverschijnselen.

Zo ook bij de restauraties in de stad Groningen.

In de lezing worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen benoemd die direct invloed hadden en hebben op de restauratievisie in Nederland.

Aan de hand van uitgevoerde restauraties van diverse gebouwen in Groningen worden de restauratievisies van het verleden en heden toegelicht.

Gebouwen die de revue zullen passeren zijn onder andere de Herepoort, de Hoofdwacht, het Goudkantoor, Nieuwe Kerk, Gotisch Huis, Prinsenhof, de Faun en de Watertoren.

Lezing: woensdag 4 april 2012
RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Claudia Versloot studeerde o.a bouwhistorie, restauratie en monumentenzorg in Utrecht en is nu restauratiedeskundige bij de Gemeente Groningen

Voor meer informatie: Stichting Monument & Materiaal 050 3146 246
http://www.stichtingmenm.nl

« Terug naar de agenda