Zoek op de website

Agenda

20aprLezingenavond over het landschap van molens

 

Rolf Wassens - Werkende molens in het Groninger landschap

Na een geschiedenisstudie en een molenaarsopleiding werd Rolf Wassens in 1976 beroepsmolenaar in Schiedam. In 1980 begon hij een eigen bedrijf in Feerwerd. Sinds 2000 is hij parttime molenaar en parttime docent geschiedenis en economie. In zijn lezing vertelt hij over het werken met molens, molenuitdrukkingen, types en functies van molens en over de praktijk van het molenaarsvak.

 

Thomas Sleyfer - Molenbiotoop en landschap, een direct verband, hoewel…

Thomas Sleyfer vertelt over de oorsprong molenbiotoop en definitie: Waarom is molenbiotoop van belang? Wat is daarbij wezenlijk? Wat zijn de consequenties voor de omgeving van de molen, dus ook het landschap? Sleyfer geeft voorbeelden van molens in het landschap met een goede biotoop, maar ook voorbeelden waar het mis ging. Tot slot gaat hij in op de vraag wat te doen voor behoud van een molenbiotoop.

Ir. Thomas Sleyfer was tot zijn pensioen in 2006 werkzaam in de ruimtelijke ordening, de laatste jaren als adjunct inspecteur r.o. en na reorganisatie als regiocoördinator Noord voor het Directoraat Generaal Ruimte van het toenmalige ministerie VROM. Van 2006 tot 2013 was hij biotoopwacht voor het Gilde Vrijwillige Molenaars, afd. Groningen en het Groninger Molenhuis.

 

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de NGV, afdeling Groningen en de Vereniging Stad & Lande.
De lezingen vinden plaats in de hal van de Groninger Archieven. Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).
De avond is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

Ansichtkaart (1986-24944).               Ansichtkaart (1986-24944).

« Terug naar de agenda