Zoek op de website

Agenda

06aprLezingenavond over landschapsgeschiedenis

 

Erik Meijles - Sporen en lagen in Middag Humsterland

Op allerlei manieren zien we sporen in het landschap van Middag Humsterland. Die sporen zijn vaak met het blote oog te zien en kunnen ons vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Maar door gebruik te maken van andere bronnen en technieken krijgen we ook aanwijzingen over de ontwikkeling van het gebied. Door middel van luchtfoto's, hoogtebeelden en thematische kaarten en door bewerkingen en combinaties hiervan, zijn veel sporen zichtbaar te maken die niet altijd met het blote oog zijn waar te nemen. Tijdens deze lezing worden de sporen en landschapsgelaagdheid van Middag Humsterland en omgeving op zeer uiteenlopende wijze zichtbaar gemaakt.

Dr. ir. Erik Meijles is werkzaam aan de RUG als universitair docent fysische geografie en landschapsgeschiedenis bij de faculteiten Ruimtelijke Wetenschappen en het Kenniscentrum Landschap (onderdeel van faculteit Letteren).

 

Geert Volders - Gekronkel en rechtlijnigheid: sporen van de kanalisatie van Westerwolde

Westerwolde staat bekend om het intieme esdorpenlandschap in het zuidoosten van de provincie Groningen. Ruim een eeuw geleden werd gevreesd dat door de aanleg van een groots kanalenstelsel dit oude esdorpenlandschap zou verdwijnen. De kanalisatie veranderde het uiterlijk van Westerwolde ingrijpend. Waar ooit een leidijk lag, werd een kanaal aangelegd en voeren de schepen af en aan. Waar ooit schapen op enorme heidevelden graasden, werden grote landbouwbedrijven gebouwd. Voor velen vormde het gekanaliseerde landschap een zegen, maar voor anderen een vloek. In deze lezing wordt zichtbaar wat het kanalisatieproject heeft nagelaten en vernield heeft in het landschap van Westerwolde.

Geert Volders MA studeerde Geschiedenis en Landschapsgeschiedenis in Groningen en onderzocht als masterthesis de kanalisatie van Westerwolde.

 

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de NGV, afdeling Groningen en de Vereniging Stad & Lande.
De lezingen vinden plaats in de hal van de Groninger Archieven. Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30).
De avond is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

Ontginningswerkzaamheden in het kader van de kanalisatie van Westerwolde, circa 1915. Foto: R.H. Herwig (818-19880). Ontginningswerkzaamheden in het kader van de kanalisatie van Westerwolde, circa 1915. Foto: R.H. Herwig (818-19880).

« Terug naar de agenda